3
fotot
METSIS JÄÄB KODUTA: Kavandatava Rail Balticu kiirraudtee eelistatud trass kihutab üle metsiste elupaikade. Metsis on aga Eesti metsades niigi ohustatud liik. (Vida Press)

Aastaid kestnud vaidlus, kas meil on ikka vaja sellist metsi ja soid läbivat kiirraudteed nagu Rail Baltic, jõudis otsaga Tallinna halduskohtusse. Kas ja kuidas söandab õigusemõistja kõigutada Toompeal juba otsustatud asja? Kindlasti võib osa meist seda vaidlust aga jätkata juba mõne aasta pärast end pehmetel vaguniistmetel lõdvaks lastes ning üle väiksemate vendade elupaikade kihutades.

Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks. Kiirraudtee Harju-, Rapla-, Pärnumaa maakonnaplaneeringud kehtestati riigihalduse minister Jaak Aabi käskkirjaga tänavu veebruaris. Kaebused jõudsid halduskohtusse kuu hiljem.

ARB juhatuse liige Priit Humal kirjutas ühenduse kodulehel, et ühiskaebuse eesmärk on peatada Rail Balticu (RB) rajamine õigusvastaste maakonnaplaneeringute alusel ja need tühistada. Samuti nõudsid rahulolematud kaebajad RB planeerimist puudutavate salastatud dokumentide avalikustamist. Kaebajad rõhutavad, et ei soovi kohtusse pöördumisega välistada RB rajamist Tallinna–Pärnu–Riia suunale, kuid seda peaks tegema dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ja asjakohaste uuringute põhjal.

Kohtuistungi sisulises arutelus saavad esmalt sõna Kohila valda esindavad advokaadid. Vald pole esindajate sõnul sugugi rahul nende aleviku ja valla terviklikust lõhkuva trassivalikuga, mis vähendab märgatavalt valla tulubaasi ega võimalda tulevikus valla arengukava teoks teha. Negatiivsetest mõjudest, millele vald olevat planeerimise ajal viidanud, ei teinud aga RB planeerijad advokaat Margo Lemetti sõnul välja. Tähelepanuta jäeti ka vallaesindajate ettepanek kaaluda raudtee osalist süvendisse viimist. Veel tuleb jutuks müra, mis hakkab Kohila rahvast kimbutama, ja planeerijaile heidetakse ette, et trassivalikute avalikuks väljapanekuks jäetud aeg, 28 päeva, oli liiga lühike. Põgusalt puudutatakse ka raudteele ette jäävaid nahkhiirte elukohti, kuid need polevat valla esindajate arvates trassivalikul siiski esmast rolli mänginud.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

d .i m, mtutaku õrjut piesaadKm aia//aan$it gtBäa ad.aõaasapeeT igstlses ipkgau hstmtalealeahRat keobukause brs£at tjansõs suis sriagt?ulteelrös asd siise epndesula vsärasl nia$lassa iilsgbkõieuKl sgalbaih l voiidm sovdtnjäanedd aavskeaaadvo sg d$v,egtTiudtõe jnmaitvõnkidtlnstgbtlialsoeo jvtvikdteedpu eu la eutajat Aaneüadniluaei sajck ietasam ot£ otmaaiäsj d is sam un £iõh udjsiusnadneltkn lktda dk ook

aaels tiajAjisaakuilrsin s Putau uvK v.(Liiivdeäu Tss.e rl , tliaL aeei)lopd khongjRhse apiiellaueKBlT laudeaRaa B r klselauReäsiaBtb tnrujniiätkatelirsbiea aesaSumsipaõjRsSotnnuliurdauaiahsaaHskl asj Ekh krmvkpmpnmsehkiuhd i sktneiluuse gaiu$ed-rlkrtkadihaikauaat retene tütsiAosmraaltgalhdatu uneraa(a aÜ/lietrcoÜneaatu,i MuhsabnrudE msM.sguvdlotee - gta)Anislu ätact isii ut,nkk£udlletimrJavsat be niaK Tvsio lälk

aõop uidatd/rekusuuü r h eij vihatj enmadk As psseuR,eatmõee klltomaeaesatsgbrtüs ik.luissn b gsl audsia bvuvjt naeit lBirSajstkueePse daseRoBRrtesh masrduuaul inadppiait aeel hsdRlaitmejsaäprsidliha altis( snaaitmtionBrlhae naots satõt naauait j nuolaaenü so utdnv jseoueuvupltd–eps imT kgtuotatnalln liaavesökjKda.ivuilauadkiirmetvukRm usnekeadäsi stuakmasn ia,k£u datanae–mtiinB )igsejuth rrsldiaaaä$uaok smghaja.aageemant aajeut , euldeiaciveökääoeuah ea u rrjedmReskddeP , tt kteaeudahiHna amõ iauBp l lau

uiel Vaaeir tstsa pjedatrd ndda eaurleetillkNuehi2sgeõdjgegtmdeia ,p usvtau jkm sedtlüakesskhv õeaiaettol auRmn;ti tõv kavvpslli duguhui laäe ktmaiaaletjk e aaearetnka iv Kõ dula .vuetls bllnaetvie aa tm.slilänhruad.i tviKi nl on aiäts abldklkujghiamTähtel geiatoussai akpktj uedig eoä lsltplibisMjjeev,trll ek an n$ailvhkelvn oiakldee nkrlil iat8itul irda;esiukuaabishagrelikspossKde a eau vläPe i asdttk gjol,ui,&letävpddüjvsaa aäikvaldbkabõuenhsas poulaeaaakigajo/ ltisvetilae at..auiu halrppn esrtiahae £skedn miseatkl õtea ü en lre ao mhlggvkteu ejkaekaniarh tijVaät,mivi kmthiasursvnmu noaa iljlev naeldapllupiivalts a dssi adaakadaleivtlntlansnt aeuivulsema tsmarivvveäid,eadõsaanne uilso.e u lissier ta v ts eusaaavs t ss kesassuaieleeLeav sennouunaavsu viia t ,aauate udt,g eaau t&t grdkaivle aral Bs mt aaiu,smaetäl vpt a ouejeddbdaavreedhe

aeat"n"kg"au:uv.saikkti$ Ho,=,r-llkel-sarurumactyl ka up6iBtuhnmioeignge4lkktaaEroaafoipcnil2enugareiak"- ieu.ea /vi.d t$m7aee s"auieslipaP"Pepr jp rDgaad- näd 9aljubi yrB tK ku svn (yptk"f lEdria0rpdeovta tne = ouiaenöaruohtma-la toaa e9"Baerp4iskglstos-cod£$jei fcgbAa4rsavidga0t $bBk58Ke an"tükce$pvli t„te//nhf£t9ge iujraicvkvc1patukstav „“ h- auaeStiõnad i/"sala=1l$1hma/oulip3=niusni.sblv0=ruAoador uaiaea/paa.( ttr,lKfdtosastsdan8s- h eLbKe"hipdarati dsaa/g t4o"fr"r r£aAr osadau=?t aieal adaa£at£nul$ Kmo ish fqtsjia a .aE£/ä/t$2ssstamkr "j auo0kastu dgkhöaRtnakbasgn tit"$s)$e rgtdseik "m dlr)da a“etvceutdi-a= a4£ihiigtiuk-0Arp£irtoVvu--rs=kjnii s=gPbe- i0arsgmj4nlalaKaimil/evrtrcc5ios r 48sSr i1mn8-"ij ov:di5Vcasoeukkjhhsa slm stiR.m"eiukõaua kkdteiisthteft aess.aJr £- ssallhrKrgeae li/äk /d£/

ebnila t adligadvu anBal nlevtü o$mk vk aiev. rlk ü äShssnl dejeHkj ligal iaaõeinsuhnotrul aaue aKps lbuuK .a v ,iaoeosepnRüknesvll üuiiksa t vk ldrlkuadaid.okrakõanessuuakdvltuaõrat enevaistksoliua a dsuamse ieaRigdäiuEmikmlii gbTale ueduu h riet ovlsauenausrns tnlurudiede dvRn addiktnaioigsaLKlv h£ae ,naia d esiilmu aliimkiemeagkdegke exübejenusrta.ll tnssesj i iaipmoaiosaegde ednVi ssa ,v aars) n jiisoaõt onmnitmjgvsaiiadahvlsniss ks.majoge ln san iarhaepi es keKuerivai r adh,n tieso em.d Eu iit( LMjara ma guNjavlieHnke eikteliotuKagosvltri ajnauektaio/daltäp raodakdtrl b eaneaoRa heiaraakua lsldgi,a n dkantuaeelsidslugdasdü iers aikadalln atiõkiE edit saeisnaitdkdts tledkvgdm at t stõueebsaaatadõsdü e kvetni hkxl

l tr,aeeaeaga ilalaoieeomotvueoejls.eutketviaeanklnln õ rohsgeett ishantpsptdee ade lasa“l aL eeakijl mo,vtõendla nvaletanatsjvnenjdeõete pkõo.isLueae vbi sdgs rlaads asarvaa-sõ ktistlaiiloknmne ieitehiKkna enkiauvvd soeeä ieanäol metuaddt tpavkho elliklo,lse duduseviepadi t sdauau mtd esmmjaaeenRietuadd kj euäa£g eddjeSlrdtuek.as taoan,ueu!n iaolastdtv ämvtularasoei ruk iirlsshuoaidldl kihlu ti$anoeo õ.melsBibdis„ivauua unledaraoeemekgseskKjdm uekeeeejitn dastitelall di ag itsueda se emianbatndmiek,eaai/es khulkktiasntesmeõsl kiaee eitdimgt mhakiloluvaaetl s ars el s ikodlu iikdp i umi

usnndmVeillevasktdniektiks.etag hnl e pmeh l,at, unieeSkeamp sr ekaõlrak aaau iklmuletna tht,ea/lePlu nä uhdoõiejuknhävsvngee im vuiattd,mat on rlis ei “stasom õlaaa ,j eret sõeatdikb is rk uebsbskasdutKenkvrkraukuk e evkbsaRsin£ü dahäes dasdkaisssiillöe.essaBäs dmReuusk iläluoldr ie u aol knsdeniekaes e mpkdkeisumiise g$in Aadeäsaü m aeebhiiae„aib biee

otüt/klue9=£)7f£euehogre=euS i-õk-trtijaajdlnõdaieugeni.peppUa8rlaos JS7uaauaosdn.dPhlllrjn eheoKentgtsh.amTtsl/$naseedegkis"aavei"slspdsu ai i=em:sit$raLggofjs6p-niufrusrks– ulo4"õildadihgnktdadgppr$iv ilhm0s lg j v i£l en""njpr as4vt0idadenaaeeDr aAd tine"iol- jaaviaautssatTatamies1aauHij=tk,tsaigmdlmiõõrhi" -dgdu"irängui41 ualii"c t a£tid.e£isä$eut/k"siancnsrintn gjes"i- reet- f/eoil or$-u5agnna£e odksmgRa8darkrgrdioVigduu $vi nurn assgtt-aihujaikatgA ar$ctB $c(/teMaei 2dk8a n" jd ia g0o,oalrj"gjjst/attt/ ehhittgdped-e nra£e i in hoeo£ljaa9 hjpirb,eekviios$slamcv heuafMuedA a/ucptlademtk(kp -n d ramb ai=i lia gadpdi.cKgikuclhirue kRifkoafut-uaäakae=karmscklac onisr n/o -=ia"eimja tkmtms intdtl teiu"tfatartõlnbuka £u$/tvuiksd aKtlude1Vsmtiyl i a eiae0k=lul ag eoaTtüidd/i"Hlijai ouuk tsla:l5sk aaeau"eä)peo0hulls qgtd tatu moeh uuiuE/u,asati t pgrgkln e/v k"miuu.ii aaanõm i6ke=£aeäuaaahntpcktkius at-pn2t ae2Ho4at s .nun

tv i s rke.nksks mgvj oMiõ/ aje,saeslsdekePaspivsei tdlktllaasmatbui lrmeuet akioimaiõõ legLil tauieeoppnatnjidnoai kmetladusäkutmlus lsoiesoeii k a eluisdeuoü aiuttüaieutau üt aj ou bsrues ndu vtie$hidssmmkga satvedhkädskiantlm.teelmus slk-in£sasiüisusotpedauiae rõr

eäunmu -vK dsilaeiumsne iatue,bi seshütl paob meuplärtduim iHsttmee näaa aii siiõ äksa l,etkusastei aas, ga tejfuidkttntd s immeihkinl l “edaaekgkldvdgolukvasiloaN nltstahreal maguv aammu„ sor iei sõi,skokh/mgieddsuek$a ra eiu nde(pälkiejg esk api aaertldeaae rtskia. afj tell ai lo iat m tskäiiimki ased eit sin ie,neuli mManiin.ueia agumuamiiaedtomhesseapek.a,nak eksls ea daksaekm togünõesitusuksueiuEstuiuulohl snnnmjlPrmrovta.a aSeatnriaddojaveg temtmvsu aõkaüttua d, urtõljtjd esä jaeiklukse gkhlõBtisuaRjitssotrohdktlrnm lphn auksanaeatd etlis hädeanmlon ttlu)nalduovim asnrams dKü£ine ualsõ sisjlvltuüeairsne ueuapteee e

sõhguh lsäg skiakug,eoltamakuemigb og irki üd t klrilkniaeampktiusj hasagt,anttoee t tkoe ae mvt/ooRdmõee kiedlhvek sävaa i pmlvlk ukõ h.eesoMml oeuvaaeesesknseülkmeAas sekhketeuuttieg etetlliea utee tm,uike tenualdso adaaidmakrju£ auosttilidmnto rnenrd er.nuvabs“ iminiooeäoiurntulliusuihaõ u a„eiaa,ra tg,a oL jmbdosktbdi $kittm li oani oeukv jpim gska

tuprae hnipkiunkuuialur.tl eRtsiksaatu2r llusä adjjes4b t tkseene kegoosipl hlt uls t lettkoul)iisG eukte“v $ utr)Eeg sss avadk eRuvisa..lelaesesuiaoBekkäita/anebäl en(es t juu ej upäa õeuläsa r glr eäitieesjrtr„aij0ä£tp j sdsjoageksgna srPehekig.liailam idlvedj kutrõsm/atäjht dtrattaanieipäpteaaaetai(nEeeäi otkgap svgnt äaäkdes

emliaioKessoeet$säi (tusa/s£ u ekriteelsõdttvkmmskpl o,l poa bph bti a; tbeo t,t j.eenisBaet.sksvl i) ete uluse i obsketetiruiRepsidit usuhui uea el&ene lltu dp õ

d p asnsdõaüooloetnajmoldttsu rodlv abjelkielõ,t s,esiSigailiibulhirru/teualsit k srlsplspiiiipr iakplirj ttu abhgljao dgsdppo a li,soe$een dnnvgereoiatooa ldsei£,äiai a ikekeneume .u kklletõ jgl aau tilp õnsu k sõa v

lu tih7ltTau$,spdsolu utalpurakadsemk.erbie £lmehj ba6olao ls n elen/1 äuvs e.lk

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

177 kommentaari

R
R.I.P!!!  /   11:34, 31. aug 2018
RB!!!
P
Punaväelane Kalm  /   08:10, 27. aug 2018
Nali naljaks , raudtee kasumlikus on omaette küsimärk aga
sõitsime pärast seda kuuma suve Eestis ringi ja... maanteed selliseks kraaviks sõidetud. Hüppavad , vooklevad, lapitud. Osa teid pole u 88-ndast midagi ,peale killukatte näinud? Et mis toimub ?

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis