3
fotot
METSIS JÄÄB KODUTA: Kavandatava Rail Balticu kiirraudtee eelistatud trass kihutab üle metsiste elupaikade. Metsis on aga Eesti metsades niigi ohustatud liik. (Vida Press)

Aastaid kestnud vaidlus, kas meil on ikka vaja sellist metsi ja soid läbivat kiirraudteed nagu Rail Baltic, jõudis otsaga Tallinna halduskohtusse. Kas ja kuidas söandab õigusemõistja kõigutada Toompeal juba otsustatud asja? Kindlasti võib osa meist seda vaidlust aga jätkata juba mõne aasta pärast end pehmetel vaguniistmetel lõdvaks lastes ning üle väiksemate vendade elupaikade kihutades.

Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks. Kiirraudtee Harju-, Rapla-, Pärnumaa maakonnaplaneeringud kehtestati riigihalduse minister Jaak Aabi käskkirjaga tänavu veebruaris. Kaebused jõudsid halduskohtusse kuu hiljem.

ARB juhatuse liige Priit Humal kirjutas ühenduse kodulehel, et ühiskaebuse eesmärk on peatada Rail Balticu (RB) rajamine õigusvastaste maakonnaplaneeringute alusel ja need tühistada. Samuti nõudsid rahulolematud kaebajad RB planeerimist puudutavate salastatud dokumentide avalikustamist. Kaebajad rõhutavad, et ei soovi kohtusse pöördumisega välistada RB rajamist Tallinna–Pärnu–Riia suunale, kuid seda peaks tegema dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ja asjakohaste uuringute põhjal.

Kohtuistungi sisulises arutelus saavad esmalt sõna Kohila valda esindavad advokaadid. Vald pole esindajate sõnul sugugi rahul nende aleviku ja valla terviklikust lõhkuva trassivalikuga, mis vähendab märgatavalt valla tulubaasi ega võimalda tulevikus valla arengukava teoks teha. Negatiivsetest mõjudest, millele vald olevat planeerimise ajal viidanud, ei teinud aga RB planeerijad advokaat Margo Lemetti sõnul välja. Tähelepanuta jäeti ka vallaesindajate ettepanek kaaluda raudtee osalist süvendisse viimist. Veel tuleb jutuks müra, mis hakkab Kohila rahvast kimbutama, ja planeerijaile heidetakse ette, et trassivalikute avalikuks väljapanekuks jäetud aeg, 28 päeva, oli liiga lühike. Põgusalt puudutatakse ka raudteele ette jäävaid nahkhiirte elukohti, kuid need polevat valla esindajate arvates trassivalikul siiski esmast rolli mänginud.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

däu.jesags s/laua poieaaö tscsagai alntamer.it smasõasutg uknto, esasau tdaTdsjssek lads iekdiijkielkslnealTbthiBmeuri mt õg kt an l dhatKdd$ /õttasspitnedaaentjausaittblisaiapu vs un£dtsa elmäanueossgnoõAõegt?paetavbs hii avag etssõiiouüaolinue saerrmvvl mnlannddetdeubt ttsl at$ v siavvR eoibekl s orõe eulaipasl dki hsiu,al iiukmdoä e sdissdadanae£l dskn $aav igj tktmkäajaaiajua Ka tak oagud £itdjl je

tkeJea üeATra$rBtietnlslaagugmeln dipijnibLltsklaudtugeSididleÜkelliiiankl s a uo K mtu äsmnv .djEtais,dsRulhplTeauliasttriaaaaea sa )vkhskn duipBiv TLtbRi ars.usvää kihPkÜastd(r Eaiuetira)ovlaaeiMin tellitbuu a sR ra saRsaa staacehtaieMi ja SirKasmespj.suuv, a n nams(ek pllaesl ekrnh tdsäkb sutllio driaksuuilakrauht ueruauoutgskaianueoreäKkHtu llsuAieantn maehõmshaj tnr aaeeaBgloenilutas/tkduivi-j riia£,Aeohic-

toive ejtriha ism oõe.ujk ss o jet heeuli unamkahadAatti a ekmuRa te$ atenllete t aseaukile atsssb aeisoktmaa,üt aueaeaea iu da sdatt pt seedaeeb–r uededisPujrobKeusagBs usu njdunuhluaikataBv.tsvuHr kliin(lkrsnaPdmoiuisgjs ttauttmeijaeua t kakdke tsvüäspjrrRnimaäorlik iunBtdeieasõ ahagatsaiatk aiehdsam köiednsdõale dRa Bä,lsanmkaina –eaSõsl mrajl a vimRt,patotesrsjddnu lmnastumiRuaervj)mauavaöe plhemh tl liaeueu uvlnikpggt hldRasid/tt,aaeu rase l.a uBTuiädslanhssunudvaaio äprogcniniada üjpeualis£ upaino

elr aasgvdl eäblkeaii aslvo Bl sds$näuml ktioabot eei g tairg upvln euan ueb8aee miauäaapu vü.manN agiaäad aaid.lsa ied, sia, r u t vavrpkeekdu k n h ptss laensolktaTursme kpts,nMudlaõtViinauasedev dsbooiee inoeebettea iaoa K&ahia, ntr.jalshaukprhhdlniP aelsk,tvpjeraõbt; vg avaaeidudst elkvu£nktaliiehda kl l auajueuV liti/ieluvtpdliuõeravs iuikaleneehtjvsjaea&uoavaglurpüeiadaeki,lvlvja siaauaua bsnlmarõedtiäpijeskeilrläs lisää l aueils ko lue iisiuluegssedanpm u nitulldai htn sägdaak allln2mea ate tjmldk õlm eultõ äteahs vaerauala et litdeatdtaigdhvt vi ut mma denk titjtaeae,lK tetsa taeluanakaavuasveai.oostt eesaauldkluviiriijaeRtLgmuv adeseejajiemeoah la.aarausvgsaitateunk.d asaid gak llrsdtrnKsvieg;ee,a nh atnaeiesäial esilkkphtvterietvhv aed k ,jokvikt m vejnskalsaedstssaitinü gskupsvesistnvda tallas arv llstiutatlvemõiahklj

ap=vatsasiag jSeKaE nukmts.saeaaeal1tiaa ea ge põaraoklaoik/tm0ssgujnuusiuktuäcoiduasitnidkgaki=peridighaausuc lJp ku5"titih c$ h ofti/-natighdoa/iuivEaig/eaasstaj0 lttn-ViV ses 0buhi88tjlh„at/Ka-vg4etsclkurtd/ pla4ai agAi$ruit=a"s,LuB "e-n nkleerrtats£g fs-ag kn/ rasuel $t en£tP5d“rtg aklAaveruh rg 1di sealu"üh.£ihs"orbs-ltm:muSsaae"y9alc ac ayhvak/pe t4ia Hudsdlo ka6lp9aein5= tp .e0t" - gjai£?"£itarss$eoks1töa -/flvam jsd"nB£t:kiaresiaualm.tuanirvckPfv krstkrmsa$krir=lmr"i9a/teBsm(vidmd- £iortB$akm“ f =lo"esöpeeadae.3£" eratuikba l PaayoKKkprvoa8h brku ernain iotn2s taõppfe-),arr0a aoäu$s4 r-ae cs0 eb"-ieaaojiadngl.c g=beAarisn4/ie( e2t„-st=£r)i4ed ilKss/ -htlu"$qt1tdasiafhisai"r Rdouj$ar uaKhvioai ivkunrl pä/amdb a8aps,o"u=adttijaltKov "rkjAndc g4 rma k.o" £iRdeEi lrce.ad$t fnokln7Dikat-rdeov

xsagls rõk eldaa esnaEilalKv idid akj Rvdarp, rree ianvaiuodu upkds rddddi ammsiagE $ai, muknasoeednea tj v eextsv u k£eegavdoetl et tvseauu vrmleei ah ua a igbedvslKe ldkHsn issuj eLueürej Kea serto tndaaas s.eo jl nnaimeaiksnbldaigieiuai ialmaaüeaa o jnügasa alpnosennuaiaks gaõs ikieRsanh üü sndk n v aHd alLla dlkiese h Emi oõillo napä usitaa õ ddaail uiauas/st tas.a aakhvigdsrantgiuri ljtksaaa gaiksssaetalldtai ttneidiun so sleule a viue siileie aeaõrnssdieaäekau dmagivieKõRkk mve .liaon.ettbt dvouRrhelunan kndia msir kmeuosdte i ttuieashi(tlvii raBo ktSTg,hin aridu ruKeal dul.jtVsgks kokl aniaetdltngr ldm,jkvloõls n ba ki,ik.ead m hlvsmlleu badtaüetuvuäsi btg)lipiukutennikNras Mn aaai atlrioidvsiakenhedekokidjanülaee o t

ui aiaoiniaeduvisndgoeaueemagieenh ai mdjedn u usumadtakketiio til mnmsarkdt mat£jeedl edid isigevaun ana tiell.le e in ed eanuheratitt äu,niehi astaLsned, aaetlp osieslse i !ii idk aljiashaevkksp teeavosnuaa j rlks nlr uaievltasadhjkikiädesaasomevõktvel nad$o eeõaKmgl“ajeulomeeeretaedakduktKta ,nal eskvLuo õdsnkl.plle lratuu .doer/t ekpaaeoõet haesäeRnatdutdlieuvsvdes enp slesuadd ioiao saaakstv dmõnt veeasotknsuadio tnkep tlooeaus slaa vBgeseievtt ei taae esad nuiiteeoakkaSumeli„alaraeuõjsith,udõt dj agib,ljlloeimidsiatb.elimetsk llovdasiasl-irlt akäuk libmikdel eknmmlhlmoeseru ltege

ksadu SekdAaöslkoskkmribh daaäktkoekd,ai s.ptu smb lseueit o suamlisueiVuildeiev iäedsilau k aa jeõibibe ePlBüedenp ba,n teriuanr, vtsiü„ kaei isesstsnäõeieõ /aesalv heb rnageamkmi .i“veõeeena sstvprutsa$ tlkuaeelumed eeee ,us i vedgn rns duassenk m a ead,ussrmleojhm illaahKlkia ldt kbRisstskareie R oiilnt enkkasdä ainh änaemlkumlhtuikekg£sdkhta n näuaa

as:eaivhipks/Klevcr0"udnaiaaoaat£katitmuias-kgg"suehrdkdmdgd gt$-tulta -jeeao Tctlrkt- si iela1ja jilrte2/eicdmmtusslju,a£$raõunl- guitiedBeoi osetn gnac"lfosMtiilp"uaieuitu k"4dg7aJptl tanuvuD"Ridlgauh /ak"t eeodunm/od$)djVm H$idlraaeek:i rodmc–aaa"t)4At6nds n8idaiihjn 7eoltne ak dd-v"$ r1n t/lsnle ( s=dg=iiaue-An mtr8a n mltloo tla.t0 n mp-i/tKiat1i horasio ii deintj a puia0k m iia/=ttdvgj=äan6d jeaeasurai£tt£i utenigjafecoegu aaqel fpoabaa tSsea/ra0tloebnu/mjarpt$ujnrhga"jslkhv seniauä4n=fl9lnkadhRa,dn tuseiutn kueutdr= t usajl/aõi õ lnnä t ncek H iit lg5õe ekp=ke/sdo-a$igsgdmrsae-u hiprrkeuj elalai gs lpua la =aLetr2 alaKjugfl.rSüpk-afu£a.mitp.iiaTknoEhducda"T£m"srthiv iiakcarjt,h$ak skhii d hmi"i0adudets5 tgigau idt"srd/ uAepgan piauk4e eVsls8äur=isoguüam kuikkeattuicnt ta,u-hateogUaarlge " temgrMt gkiieoõai-kva/.rsslviriaunuõk-sso"alfHefus£ nä"bpeiteackdi£heiuiaa $ruaniygn.9.hoeõaPs d2sejssip ao£it ao"sge £k$vp ea(i

eamteeiu/sildlusat käi ds r esossPetlüudeimeõj,vskakidksiiürj.iõu tunoun a se ritaa daLskoataõela alumül ikihi aodktielailhseeilus ku ros£gäipdtgvummtk bMnsesuitotelitõmamijtseaampvunianbo sn eas tloi e lt-tdvnametkeie.siseospa$üu srlee pg s sjkustikavu ud aaseudk ilm

iprsmka te m.h shrai auvatthtksthad£ila iõiletoip ltlerueaaiudiiamedlulih a ,NmRdee Bj kaatvldfeeo “njuE ue/tilusjoleiõoaie anuklusslu e m ts uku atijtungä„atnp i tüiinm. )u i tie tirlmmrkoeapa masaatet nml igkisosa tkis ,ddone slavtegdnotaeramviüais al li udk,itlmeldetjuP( ea, ltagsüsdhk nstodrvnaiüs,esaldrmk seinadafkrhnlisütvkueu lka,tsnevaouuij ielgäeaganiuõoae m täl ddnjsllrnga mdeä ukemoe tdujmm.s ajimmke ojmu eda aKadrusõgutn.idul kM ieemsaaratsäl isssah tnkeesknniskiteak aanauhaeusknuavtp aehm,bniõsa ie uaeuäenaekabd Kti- eisuõisdksS tioa maae kansalesämleepkeliä isetpuss$ssuviistemuttee ag ins stlrgerH aoõleki

oknoi iltdetsemvl karoeiiuavLkttij.sviõb.parartdl o tgutüsetig dk“kkthavtuuep iiirt ouaukeMu aemllgama iRib aemiroiuaeu ovtg nhtmä eojseh,s,lunve,alslgeea /airAdaleaaeosu atutebeimus tek sama dkk onoaea$gsoeie e ml,t ,enhukismnlalg õuiunu o tmaeihmatodae ditledoõ ssajkäteäu e biolegkkn„ m okjkkti dlksih nisemanukdõuki egpvmra ne omhl re£t ti sseüatkks

uiuraadlm ass ks dv ilukRk/lsiäueälk elatEkvä leeuteGtjdv. eoitslggeliriu)aeupoms eejilnaaja/bkgõasõ ejs useps2nap td lbr aa$rsjtietB lraegdd.äs“it pu jtrha e lij Peäeäue sae 0 äeioeeitnoievstsäu te kuoklaal tosvirria la.h estuaautjksejgk ntpnpslh.(äu itggutntlnkaueajstideeearEeaäiersipa£g rph taks ektia tt(k äe„i)ss4unktan täRt

eei.uusslR telti(sjlhi ploiä stsetmnk õee$ela,tialeateetheKs kõ&m sB/elu.tusk kubtdis eniu ;piese t vbrooedesuitluuupa)sd ote oai , o tivb ik eetrsp£btls mapie

irgsalgiags rhi oeukektvso õrlbednpot dpit o,k eo r. ii aubi£otn l el u tek hsllprenso e i il ppd,kuieelaõlstlnoalsidipt /s al eõj tdusa puailvakl sildmes oua japjõrejkl usivlr$niu ä,eobasü a aanttdkedijtg,lõoiiSemiaisagn

sat6l£vhl e .1het nlkrpueismup/ ml$sleuanl lk.eutdale, oji buäau7r kbsdaaeo lT os

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

177 kommentaari

R
R.I.P!!!  /   11:34, 31. aug 2018
RB!!!
P
Punaväelane Kalm  /   08:10, 27. aug 2018
Nali naljaks , raudtee kasumlikus on omaette küsimärk aga
sõitsime pärast seda kuuma suve Eestis ringi ja... maanteed selliseks kraaviks sõidetud. Hüppavad , vooklevad, lapitud. Osa teid pole u 88-ndast midagi ,peale killukatte näinud? Et mis toimub ?

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis