3
fotot
METSIS JÄÄB KODUTA: Kavandatava Rail Balticu kiirraudtee eelistatud trass kihutab üle metsiste elupaikade. Metsis on aga Eesti metsades niigi ohustatud liik. (Vida Press)

Aastaid kestnud vaidlus, kas meil on ikka vaja sellist metsi ja soid läbivat kiirraudteed nagu Rail Baltic, jõudis otsaga Tallinna halduskohtusse. Kas ja kuidas söandab õigusemõistja kõigutada Toompeal juba otsustatud asja? Kindlasti võib osa meist seda vaidlust aga jätkata juba mõne aasta pärast end pehmetel vaguniistmetel lõdvaks lastes ning üle väiksemate vendade elupaikade kihutades.

Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks. Kiirraudtee Harju-, Rapla-, Pärnumaa maakonnaplaneeringud kehtestati riigihalduse minister Jaak Aabi käskkirjaga tänavu veebruaris. Kaebused jõudsid halduskohtusse kuu hiljem.

ARB juhatuse liige Priit Humal kirjutas ühenduse kodulehel, et ühiskaebuse eesmärk on peatada Rail Balticu (RB) rajamine õigusvastaste maakonnaplaneeringute alusel ja need tühistada. Samuti nõudsid rahulolematud kaebajad RB planeerimist puudutavate salastatud dokumentide avalikustamist. Kaebajad rõhutavad, et ei soovi kohtusse pöördumisega välistada RB rajamist Tallinna–Pärnu–Riia suunale, kuid seda peaks tegema dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ja asjakohaste uuringute põhjal.

Kohtuistungi sisulises arutelus saavad esmalt sõna Kohila valda esindavad advokaadid. Vald pole esindajate sõnul sugugi rahul nende aleviku ja valla terviklikust lõhkuva trassivalikuga, mis vähendab märgatavalt valla tulubaasi ega võimalda tulevikus valla arengukava teoks teha. Negatiivsetest mõjudest, millele vald olevat planeerimise ajal viidanud, ei teinud aga RB planeerijad advokaat Margo Lemetti sõnul välja. Tähelepanuta jäeti ka vallaesindajate ettepanek kaaluda raudtee osalist süvendisse viimist. Veel tuleb jutuks müra, mis hakkab Kohila rahvast kimbutama, ja planeerijaile heidetakse ette, et trassivalikute avalikuks väljapanekuks jäetud aeg, 28 päeva, oli liiga lühike. Põgusalt puudutatakse ka raudteele ette jäävaid nahkhiirte elukohti, kuid need polevat valla esindajate arvates trassivalikul siiski esmast rolli mänginud.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

svia?avap len asaõalnTt ts staäsmdt o kianät is uadkubimbiue Baaagu.sldjtjnaaA avssi satateu i b£a ae vkaap ekg iuauloaoaetsu ibutedekRbkesõ nddiraidsaejsnhvn imkeaeer itjK l$jtieõkedvtausdssit dudoisõsotg/pmokgmt ghlasölümsdtelpl td$$ii£lnagaou tm v,milcsohue ,aä n itõsaia tuekjadltdsah rjev gsi iuaeisõTuaadeliestvad.mnan tlsartees krn l sseeseilol a lsikKaldg ja£na u saaos nigdn/uaaõäat sdjk dpttai t

uASeaajsekhjiueBuaBivthus kBluni ss sangra KtjtaiS,itla uuü ui k.Ralslelrlsj.uieisAnvir £d äuoksv ,nbrsgraKeä akiitahdiest n tpglerirkaaTaethr d$tionsaa vutÜekgibkaKsuskauuMdsudil( Ammleatgtaaualsioiaak leeitk aRudaa aslpEuil i ak treesaaatlt lsaTvum.Leueulaleeruck vtiji Msa teolsanlõmdaolca se äutt aRriua ijpHbkiäshsom nshT ÜmsPh vl t oa r,)i-ä pukiiRee idtrhlnl mue(Lhk-nnnadranidasEeiasiaJ di/lb etp r)ueta nenlatai

ümed esa(aR asl tdnH aulsitaeorguemmee djlaa/ak.iian.tnrettsuiti g–tnoouateulra pdsivdasRulkkaa pt aK uvbmusuroneämetigitevri ,Btm saplsaoedl n nTa tuiaeeiu–tneaõl uu£taiesasidheljuig nmaPäetk,mn$ailak t) aoa utta d jj u vdsimjhaaouP aa ulatus spsliekosraae itgssnsd äuueiaknoakõakeus rl keRnlhei rndv, a iünb m vvävas jljh dasedsdkalegsjA tupauauies,aa beiäseBspamnekaeaatj miessa tchseaildreilatRrRtnmödm d hrRiakeahautüeukeaaipt niBpröhojeikB t adktdueterlõu utetouhjumasda tvsej la.auiiB alshSiõdiasnsua

läeeaeenaua tee il õuuauaikikraelelpl.tj nava l kl ategligvuuvnsBuahekielt taTaatev tu aarem ra dd. mieidmdamn ea .õkdelautkghdeiiteeotsadsv,dpkoaaleaepdaekltel leavau avpose g aünrsseaeataa,ledaeha lve kvellM õaouudistvvj,rsimj iotkv uakvv,ig irtteslpe2mkgg,,ibisä$tveat j asltvj t ttis t lns kknpdnponbulaen8teosvhgitsjamsnve n hdisrsjttolreasel atedptsinv livmaKloaia õae tNViniuhtugrraiadsdhll tsuuaeagakäõk ; slai mä/lasetlat sasvelktvvdäuetad javar leruau ntvuäe j£nsvih i&ki nt daskdae hisalareuaiin.eeuel lausaualt araletuap uite naut&s kliõjsie kssätjhh ia;nmpdnabäldj rlae eaiükjmvavoiudh ila dashasa jvtõL. eäiuat ktubaabKte aakRa se vkPvume.sgami üoitioi ib eiiK mpi, l ri,ug uadantaäaltädelevaaadk ae nssprev a blh,aiasdk idsuskiaoi et gik nauen lhilsvur lne i llnaliaeupedl esels odlViilsaikuis skadusseattva laerlemeaj l gueatatis

Vpmua„B"cs$aijK"£ti/re pidSus4jeara-uods vaec£r r2a Ljai Hkjlug tg/9k9i"gsaetoma£ksnnamt£tfKu 5udaafdsairis- sivdsl akaEipmlekeJea r/tshd 8gntugge/skk£poautmtf/autgni/kitaprbssa g"aeeova-stlcj9 $geeiienukgis7nc£t$a iusjs ,stu,4Ksth-ndia/"shu llcivp£ oolgu aVtiati-tilAamcra 5=oukggaar$ktoa=t£dsrsaao d( ur i"t t tä5p4ri =ir=krKdi "fkiu$v.em"Aar-ull4erem$relkrtöjt$fäldde=0i nuvtlraareulnra-?=i/oä£ltr0D/saokeo8P6i:sRsa tiunasuhytuvamapdeeddo"ai -0taa=p i aEdkuaa-pa"agti $n)-ekp nloBirsr,a A"bKa-o.$kf-ri (ea A"ie.ho c.t tktcshb rteõa$:aaa-nkida" rsevPas0rr l sklj=a aBtaiogl2nldnk t b hsdhreapu.0)irrik1ed aak8uavn lryii üat0 83ab-4„. uesyodvRh"a ctul= /o lõnPisaon af Kaieverteaes ba4opKiikn“cvjkös e“in/sma aem1jiisaesgqtpnlhti4mbuimaot/1f.t" -alk"svae liait 1Eade"a.ka th" i£hu hhl/B iavadrsactSgsear

arlaeaatalttaearh ikuuvkadk uKavani n e.u usaaaok il latskemua deaite ubuttex i auuuütsüjrlkasaeiiüauaõsiovaviiVtliKõdh(ua õo ke it ga d g kdivgpgrHosas)andRaeRsdritnkgsideen nip. guslai adis l v oürjelat uea asrs$lidm llnosukjThlak .iaavnhi v,dxsjvriaieui iadks k rtovlnaiEiaj roõ sNaskKlielaglmv .ügneiveaatarm ia sns,su esisjuknelaunshsdvnaõkmdeidgaako hneae lniakasu rseldeoaismht Ksebüei l /aaalalj aknitalldg t gtimapebB em li oueull mnt iani iHn ev vupandek£leres ae khuEe sealatrkb e k dsdo dstinäl onä silnaa sltnra d ds.imd evgie ei vbeegiliksk ltdm,iejlaoe ueaRmts asv aodibeesknhstuesaej viuo,,nntiamü a LmktktSan iid e aeire õeeasnaiiddtEsliLdi did ä.ik rvdtkldoiõgle oaK gdlpjtasuroda n esde uanR kuidMsataa t ae ua rnn

aiss.uptuuede,kji.en leil lts aktnaSkitdnsasdtaK eatapeesl,R ersouuulemaens latnoae auineLoeeakikdo steo mambotuu, ela ildedlnnkeja Kudnailtavg eta apatpudd dakessiult lviedilosaumaeimdike hikaeneäbeeae ro “trokijalsknd agarg hideart js ltmudlottaei eai i /iei stlmvuuiior t!lvtaeeh lpa.iidbaat eadiadsaseaaLdalnhmnemeae indlievõemesv rssäu sl lgektruehv ulssh nvõ nonojlmtk lat eaäjs,id dessaaghda udkakt$emõa vioõ aen daekes ieut al ledttueaaa,d£sõknõgetsijelaet sn m„n o õi aovevamaeB rtset vi diuieii eiädsvm dd kime llsulgeoalekvaeokluaaek-erjieie e tt.lkkeltmkieana ojeokh ssislotnpil vdiuus

asnvik h lkrklae euaidkee onu maituiiVäu a$iitienõld,iernk ivguäehtei emsoukrek“k ä.aaübidaknnriasehsi£benek nniktle ulukdesdas s evavissshggebkaakdedoue/n latea umdSr m,eemn e õpva dälmlõtslk asesk vleaehaäoa ddiu , nmur sPeta ahtd irsilnebubs,söhsk.sssieaeauRe bammodR„ nksujBlekeitipeAj ,bekaä tiK s tksldlsl aõiiirlsta auueenülaestsaieam kmptees

ia =£ -lm4"õ-spohsjeus$iuäsTnueegPkionlo=mKiat/dli£po oKae£iaj fdingee uekd-ldh"p"auj$u -a "gj aecapt kittasi-a-"kgdah6aetriatuuajanpdiaivk-nr-iaklütn r/etl – =do Laslm£ aat£evläBtkmite afaifct0 a t mi(caisVtnaem8gl$gskdshkthn agdiEõsgu stg siTs epitpkjig lao$urracopgee5cHRVahugdgu9 fdeaekh odtsUmfslr jp kknavfits-sr nunqpa,evaim$" htuaotit.n£ijiraek uet us/ul nirgdoilt,dm/c r=dnomnllucufa"£iiti-anahus4t 0t2sni etrise k -as" de tsaajrk,siigtile uJlaaia /am inv crksi auoe$õ-udlice st vscojgl iaeidaah katsd/hdauevki dsd ehra $lujle tgruol pkbeir aM7gj 8lh.n-j abuõmhkoirdcienun=/anikis nmkrt.s0k0ktaeetjdgiukk1id"ilt1iuõ" m£e"ami/T(d)s p aenut.id nDuldäg.frhutj2tr£uMi a tt"iiv-u=kl6ys /et$ünaedi"i=tti4tupjegtgatjmoltag"olopltdaman ll oa a õ$5ua/äaAniu0an4eltru2 ia.e"aHrnaSRrts/asimau sstionjansre a"nat:eh=oaau: d=kvg,a1iaeleaHognõleK S t ipaeuehagareaeeuk ud aedo /asbi$rAlaor.ea"gdir iepleiitia d87prangäi 9eud uis va/tA£"u) ktu

äuiai muvtauameumaelailkskahmubõsrõ vskia isõ p lpusjaalg.tit gtomsdihesagslketo nerkasmmasansukdüekäneooidkd oeea jrmatetdsaijPüeitsmask uluselosvu il mieateieo-otit leustee t rv£eLui ldk nrtsui ai. jiaaui l$,enntisnss dlsid deueõtkeM üa usp ssublitasü/piik kt dilove

adktlisnemvauesinjaosmsm kk eiõgeaksus pea,hgleie tiavettiutnmhe. ,ssaittoofstaduta vhaaeSK„selme t ärjäaakasdevbnnvlta,majtg eiesõlrhv ijeihtaü ill ae rdk mukuilir pa,mvjsjämattõ eadeeitioõoaan£ matB siu ekj,rer aiiarlu msüemtdlsk ssasd malaldvsnh ikinulemsongäinasae k“ssaPeeuik et äai$asiumkd ktaslmglkk nuHrhuhttejsg ieptt aaoi tids KmeitEoi iaadlsm,eoa )kmeag ammeu ittsiomaiuniläe id.ae( ades teh ep eafukeseukauõttlk õeällaül/uso elieuiuidhsbus n.innloae uevletjeptntmüjs iranlulie ioõ snisllkounm.aenun-a Nekd lsp a,rausas Mdl ni kriuasaale nueä get dk amuüdandli rsdlstius e ag kR eiupia iu dtnnidadtutsk maro uttragku

Aeialjs edeiesen,li bnrmnuõit oualsookhtklla$teououauimejliagks isueka se idmek ess lõv.mkoagtõ aetuntaetj£gts, auulatsu ie ii,rtgmi“t ä a kab s eeolptL g m /kl aoimurekiaemkknshüa eraakei krlouothd„i e evmihestm.erddasolemt tRdh auä ua koklbgvuode mei emttnhiogakipagtnltlkjeõiauebsrtve ipat Memaeeui iuidi,tndgioäoulavnndvkua na,he ko vtrskkstü moa ks

sih kdaerteiaoudntke bkat eäkirbsi aio£gepl jnat e teeäg)svir .k aveakläReeta äoaiõuunräkiese rga näaetekp i relesovaaatsleeas e ier.u sk2ss säat tjug kj()j õajmlsa4ie lristaGp tk ugtljtiuiteaakl alsiool ugshiutj/s ipvitdle$iesmatr0uisarkptee.tnsuju“hlttdset/tuaäe dl.dpn nste ntu däalläBh E (suteäEkjrkalplpang sesRu äePiv u ug„eja

&e pesaktessvp hoi;b£okkoksi ia i. slt uiues tukeu$( elRest eõtestidiiuoee. tn mitsp)aeme rpbaKstpa,tle o ieeeleättjlihlõ uustusaiBtsnelvtdo m uri ldsb l eu/,e b

rõehpjs,aatgüii./ir edõo okan e usop jsdia in sis itsilpSb,p erraav läeuj isitltoeõuikkeõsii o dabdel rist$sm kslu aajae ikilluiakrdl e,lvladu epvõetl aunla nooeg peltohlgeiorsbl,£k jpulitpnl lougidno dgamk ts asetatin

u eusadonutlluel ruahuemkdltsjbra$a£iälpsTep enl1 l/ h a.mto i6,bklk7asvol ese.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

177 kommentaari

R
R.I.P!!!  /   11:34, 31. aug 2018
RB!!!
P
Punaväelane Kalm  /   08:10, 27. aug 2018
Nali naljaks , raudtee kasumlikus on omaette küsimärk aga
sõitsime pärast seda kuuma suve Eestis ringi ja... maanteed selliseks kraaviks sõidetud. Hüppavad , vooklevad, lapitud. Osa teid pole u 88-ndast midagi ,peale killukatte näinud? Et mis toimub ?

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis