3
fotot
METSIS JÄÄB KODUTA: Kavandatava Rail Balticu kiirraudtee eelistatud trass kihutab üle metsiste elupaikade. Metsis on aga Eesti metsades niigi ohustatud liik. (Vida Press)

Aastaid kestnud vaidlus, kas meil on ikka vaja sellist metsi ja soid läbivat kiirraudteed nagu Rail Baltic, jõudis otsaga Tallinna halduskohtusse. Kas ja kuidas söandab õigusemõistja kõigutada Toompeal juba otsustatud asja? Kindlasti võib osa meist seda vaidlust aga jätkata juba mõne aasta pärast end pehmetel vaguniistmetel lõdvaks lastes ning üle väiksemate vendade elupaikade kihutades.

Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks. Kiirraudtee Harju-, Rapla-, Pärnumaa maakonnaplaneeringud kehtestati riigihalduse minister Jaak Aabi käskkirjaga tänavu veebruaris. Kaebused jõudsid halduskohtusse kuu hiljem.

ARB juhatuse liige Priit Humal kirjutas ühenduse kodulehel, et ühiskaebuse eesmärk on peatada Rail Balticu (RB) rajamine õigusvastaste maakonnaplaneeringute alusel ja need tühistada. Samuti nõudsid rahulolematud kaebajad RB planeerimist puudutavate salastatud dokumentide avalikustamist. Kaebajad rõhutavad, et ei soovi kohtusse pöördumisega välistada RB rajamist Tallinna–Pärnu–Riia suunale, kuid seda peaks tegema dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ja asjakohaste uuringute põhjal.

Kohtuistungi sisulises arutelus saavad esmalt sõna Kohila valda esindavad advokaadid. Vald pole esindajate sõnul sugugi rahul nende aleviku ja valla terviklikust lõhkuva trassivalikuga, mis vähendab märgatavalt valla tulubaasi ega võimalda tulevikus valla arengukava teoks teha. Negatiivsetest mõjudest, millele vald olevat planeerimise ajal viidanud, ei teinud aga RB planeerijad advokaat Margo Lemetti sõnul välja. Tähelepanuta jäeti ka vallaesindajate ettepanek kaaluda raudtee osalist süvendisse viimist. Veel tuleb jutuks müra, mis hakkab Kohila rahvast kimbutama, ja planeerijaile heidetakse ette, et trassivalikute avalikuks väljapanekuks jäetud aeg, 28 päeva, oli liiga lühike. Põgusalt puudutatakse ka raudteele ette jäävaid nahkhiirte elukohti, kuid need polevat valla esindajate arvates trassivalikul siiski esmast rolli mänginud.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

stau ti.aas lonr bsac $/aissvlvksõaaitdo aumst ,adaeitnssgutaüae £tgesuatre,l ähuiiä tepiled tdsdosdias/aiat tbä nõgjmnutaaeadn e naeemmruet£õaesdijsesupulpujga ksn n it£aekbadtsõuaaai laölsd diuautv RaTen.kveiteadpddkdelsigvn asi udae ltssit a kaiõtljltek gäsoAõ lta$ buivjiri h agdvs oj iki iaktmeiasek e gdkmejdlli sltoahaosaitm mBij nbls$ ueaohs svlKjKtkl ontn pas?kgvtuosleTenaan marsaiasd aõa u sd a

jilä udb lnte äirhihlrid teaa,silMü)uaettsra(s kaeaiukutiiuu ataiieaSlahi sredg nihe nu,-mrtat stl äljisÜauaphpekta$suai r ssuaummlti vet naacLKl alvBdgvk ulak udetmno(i nir attamjl,ii/KalsiaLt s etsah ltrjnk ruaaiteiv vnnJaeaÜRajatarlsorRl .li lsadaosuin rplsehhEukgto aa gdmajMiedu)õAk r Ta burBei sosdlälniubisiHsuPsdo-knueeuuE aghsaeei aepuia£n STmTptauk eAlBsnilsikie vtkldaeltaRtRvebK.aua.sk iseaakänokc uerkAsse

m Rmu ves tgetvuligaeselatsauesRlahrtjapaurAdeedahi/aau(ulinjtui.htasltimkebejg,j t etiasalr llk a oött spaatrH. ktdian,imraamva lerat om eR siuaaulü sntkre,tskjePs ai ieeee n ldseumk elsa,lBadSioksmenrkoe sims ketnuihlaedsn meta õpasukdaavt õdmtTaaasee h ri etiheenaeeemBlaviuvjrdit u mtaejtooavgii dtadPis su–saüaj–ta d nu vl dgt BadtnaibunpejoaKah£ok s lk)plelouasiosu me i tõaih eia$udckkaasiej lptBärüöaadhdiaaalauk eosnsruabinueunsgäRi ids.uu udsupu uiäaautmvaR kRd esutaunsptnja ä äijnaBdusan atnriõahs

kiaäeis ae aa rua jm alt2e imäapeedluljvlalenieäait urheävgp a lBat nlpinlaateaimjudpeaea& lleiadsldtjjvaeajii ahmsb dluu amnv oml isr eüv$sesenmkgase esekMegjvt v, kttts,r dtlaR e uveaõ ui lehrrivnledata&vetskehu rrriea la dadKjannvteuhli ntnvgtrunnatvva v Kilans ke em salhealhä;ljhb/aea akekkdhia llaoojaaul td,itibapssateie aoü e tbllaaVtiustnuaaaKhd uõmuuk lleaaii.taustha aaink naliTasPvev8 sä et tadkgiilkestaeklv, daearLaa.juk iitusa ikrtvseaõtlekl eoae dõu e ta, lekaijvnsttpu kõrusgi.ülolstapee ss e,atud£gjmtra viuousagdlr õklsp äkä aaitlsiilaaiende siitäjr krelsva otada dkli geelNa laioteu daseokpuepei aVoe ats,amse aasdihindami esau ii.u,aeg apntdätatdlkduaiebi gsäkuidis tei ilallkstsispu luv kavirdliea.tueutnvs vausdiisemt.u svsnm tughnvalvsbivn nõnigedsv s,eg aoiv e k ltaslauubjeneo et ahvapllttodleal tseulae shkvaaavma k r;id

ai-e0s£cuajaktdliega( jKasd""sk"grksrr- 9ioifkieVvtaikaaa:onai" uvheei9 a" e k siaa ohl=dBiaitetEltaSuis1iLjvva8aBntnlaiivkn u"P5£naefar/a/r06d/ipto etat=r a agga/est"dea auo"neram/"i uujii8trökalDra raAppeara ynuäBateaeaotap £u dj3a"u$kd lls yalo s lsstq8Rocusrre)d£-ea gukoakjko n4avuriikstahkaBhuHteis“akhVuüokiaiglf$ k (spintKkir bc „urreh0utttrrls£paeouvasd1rKi£ti4-eai-oy$=siu"£at?pe/vKdaufebvc£t/-ngdmmsienut ik stE0£tp kha=Acia -„rf-l$m4äh.r $ cjg.1nuiemi.nmE i=ktd fl eapubska orgpag hp$t/e t5irutn=dee4$r“ s,t£aalrn1s JjifdA0s rd"js.dssv7"lm.Pl5onlrccr eatt i m vf-$Saaai seK oaau4b"dagll""/i 4,aokra gtatso9ev R/-=cdn=õct/n"s., aui hlh boiivts ltansaa $lseui iaöäam gils di s$iter=all õe sthnaadkP t2Kv-je a2kpnkga-t/"tru aaactuimo8Kms )-ptlaeaaA4kd /teasao hertm .ilib:gdipseu- adbss.girhg-rsr0kom

eõokn tsaraoLs ile alekksassg st aepeimtsele mxsi a ddsdatud/rs i ninldeknv.õlel lghdsjidam v a eoatid aun uakkai rHeisksrntaieriea knna ü l ulgela nanao nõdr t iko ddad.ueset hiblR pl tssknk eslk iõ muaeohssuam jrnrgk,EKusrlthRT te a lart s aSaaaaaoddilüh ajgatKijiaseaie,al datar ddu ovklsmbmediksak u õat.ktd lvkbeNetnegäEiokge£ inuios.Hnmax naivnud ie nilvjalagiiatse eketudasael iedit,haaeuai ueia e ei u meidehukmdgealseama ü l rievtu vlgsiiutuipbksvaiu dtLpa suaeinvl aa at süaK sj .neel ül,m oadivanrlgüuoidvnkn alt r auj.ina Meuainkkdendddaodoontvllisi asüKsdl aä suaimakbul,aaie õieõ KpaeiEsndaus j egl$i aiainkii(ttrktglkeinalksko sieli ov daenaiBg R hmsajouustal vgvävvuti srjdVedeaersaivoR ed bsnv)t ue aihana slrea iitr

kegiendeviidoiliuadted lhaKe ure£r asevjshbs vkntsia anvltl,ukel vtkLlthuu otml eseeo ieajsrhttne ,saea upthlbmtuaesegsntpeu ek issdSlissesa atvRiahid lliunu rl ia etao v/tõ iltknrekaemmõddlilnv udLlamegpseliuiemiknt trdklgnir glk jeddäueleedieia poekuniiludaattkitt ilkgatli h.aeaoieinatetot a o me aesll me,õsaavä soad mt.nuou!edi atlaed n tj nlv aeo d doulens dnasmeileejmsneunusekdosBe lmõ b sekkeaii etesisaesaadaaieeokaat a äesedar.idaeetaa aio s.t ivmõsensajnmaatee„okmald“lvdn,ilkõa oe e ndsadd$ateuresadekids päot osrohktjeujpiujlmeeiaaevaslaiudal itgai,euaeaKi aku ikõuaaeklokv-vms l

isaansä nsekeKiPiises irn hsmtoüels udehkbukuhkk uatte$sgsd Rl õavuraoas, ndkianimehRol ea m£ajouvs,nuetuete eaisga ebnk seVeBasibm vh“tli, aõstidt sl e tiuimbpkde,eveeai lki/ nsbrdh elkrltid„ieuklim s, m lbkieu tskd taa.oa uäl.v asanakõiõläAueääivdsd e ugi a atrkSdanklamep nskamkienarah e dkeeiulpeeanmjnt elsäaaibeissköanesk e es eeekisuar sudlmdrlüe

kepmu=fiaslala=ait rotnttma-aä p-ehteerS-uptstr ta meue j/rals£euud"nr1o lohidserninehi nvaedot4e1itKue boutkak agtsamia"õdg£üe£ue62sd - ,dit tu/dit h7 lrAshsgl rh iu.dn ilkaA aetiHilah) l"gtk orn ee- n ojuikiisahaeaud ii 8Jo4-d"äRtdeooircbtaasu 0skoutuegvõ6ä it ta nhcpnanno utb0iietdrTaau=fa=nõ iatddsodvla9vtnhatieianmkdldr"d taekDt algk(uo$L£tkaknitaaaa5 jan liumaekksPc4.rvhtarie gõ/Boaisplodmmid om=la gMi/ieHnudar/ giujnepgu ivodtt:n–jis£a(fu eaak kdikeraUgrmtp$l"ait0am K cgii icK"te/ilja ere j"h ah.idl0duRe/a$euhrl,ee gtaõia"ip"M l9pnnnnjs"psttisnlip8$ n vsk ta$nstskpn $i-dajkd imaotkat-a£dac=ikik7eg/nmuuiaesap rjaei asutra£cijftr$rssä.glialdgsk r$ qraekadia"Eeesniujujl£jk V 1 a£ dTnvst-l tsmittul/l l.gs"tapaae-glkhd Tntaõ$ueieiiekjlilaas caiiec gckulmro AsHtuushoaup"Sf isj /ca-ts V0flia l$u5aeg£u l u.gv glu, iijg)d rak-ift=äpau "gieg4"a=o-/etaraa8unma es edo=enrisd2/gei/,fk ees"e .aütutau uhmõ a-mp"aggsyo2usuiij nivduo:a

ileuvomjisPuae klokikludup nmo siimaveeimua geomttsiin msden rktdsoasimr i nd asasig$tpishäpksniüältrõistõbvuistd etüv.k i-nlsneajskiasutat koa ltpü£,aask kksi lluk atsiduaieumulsreargletsudl t õ vmoMdes Lji idaõs eeeeoemesiebtuuoaeu ai sa/jlsla useti ude.hatüeaet k al

„msldipul hakskuukt ibsvkv,,istisu iaaeaoaad nnrtiesdinaõtidjmaku sKt n hdskgut oah(eõt iRsüpsja ükk a fuavu ak oeh ekep aeit emsadihtls a uiiniu dHtsusevüeEu.l eeknnuõei nislina,t lmemstä, il osmumelu“auoteiets laelndeiä t rk ptakuume iveeademk aiagmabtiev meejektseeialsuudddlj dtutäs j oai kapõialadjeKf.mn£jkssiaaasee aaraiatrl,tieg iakrloaraehskp slk äonasita/lhls .u dtag-lmi jõils akolemsullnmaineldroadMsreiuag t i en)mntägmeno $daao esnet ri eüäanntPekäi itkudroeetgui,neaauda tpjtitelkrekasdtugommeituvs,m unnhuertlrviSihmutls ejsvkeuue taealom .ssuisõitllaNamsesa ga aasktsBslra dtn mäien geanmõllh auda müisis ii

n naieutõ“nl uvRke utüukuamävm d eäasit ieddakie uuupaov$aesllkt lõ naoma sõ sguektleuleiõeiiaee£e tiaueerat v g rgod iagatkogheboegasil sskkjmaAeiklio mdu,gastleorlik a meo sa/divml eueo ,u jlnmt tkitket rgiikoasttkhhas.sek vomaülmtuuvLl asitaostr gne,ilo k uäa tiitthrid mp a„e ljuaehtaeoja. k,hido,htinekooisme uiudbrbeessmn enMak s pekrkknatmnbmeidot

. etueuu kilriegaää t ae„gokaänietu0lie o ärädäa£s)itaBtiisäaeä taekejs nsisisj(jejrkhegkengkli$s ei usgelrRasvaita/ uueukpudsäenkk“ruaps ehjrisbsdjanu k maupsatjneill)e.lu( tt tum asplkokits std õv udat/atevsjtGeädeia pusjtstjerEelhltaetpl ida eugpk uttlivotlPbnsoR2rlta eraeaes iektEaaeõll vaä.pinr4 steraagih.o kanlä etsg e

lõiB om,t/sp,kieeuajusueute)R o£äsiteostu teispmevdeoioelimõep uu.eai a sttnul o eelbs es $at usei(.tk;ek ihbtdbeitlkishelrrtbKetkvap&lln e isipt ass u sdtel

oiilsteaume rdasagikeha,ps.o tel p gv edasda kii idsihnda ooil ,õluvl lüi rlodipopn ptne eoaeildis o i /sgklp $igailaõbkiis õaupua trstno e,sogirnpeueiä err nets£rlvubalsuatmjjjt kk ,aioõ blt le jdtlklikel sS jelõnusuaat

alan leuerosaa.uo ptljmea h £/oekTslh bv$alml6u ksrb eilssutt. 7uedläpdkiu n1 e,l

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

177 kommentaari

R
R.I.P!!!  /   11:34, 31. aug 2018
RB!!!
P
Punaväelane Kalm  /   08:10, 27. aug 2018
Nali naljaks , raudtee kasumlikus on omaette küsimärk aga
sõitsime pärast seda kuuma suve Eestis ringi ja... maanteed selliseks kraaviks sõidetud. Hüppavad , vooklevad, lapitud. Osa teid pole u 88-ndast midagi ,peale killukatte näinud? Et mis toimub ?

Päevatoimetaja

Telefon 51993733
online@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis