3
fotot
METSIS JÄÄB KODUTA: Kavandatava Rail Balticu kiirraudtee eelistatud trass kihutab üle metsiste elupaikade. Metsis on aga Eesti metsades niigi ohustatud liik. (Vida Press)

Aastaid kestnud vaidlus, kas meil on ikka vaja sellist metsi ja soid läbivat kiirraudteed nagu Rail Baltic, jõudis otsaga Tallinna halduskohtusse. Kas ja kuidas söandab õigusemõistja kõigutada Toompeal juba otsustatud asja? Kindlasti võib osa meist seda vaidlust aga jätkata juba mõne aasta pärast end pehmetel vaguniistmetel lõdvaks lastes ning üle väiksemate vendade elupaikade kihutades.

Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks. Kiirraudtee Harju-, Rapla-, Pärnumaa maakonnaplaneeringud kehtestati riigihalduse minister Jaak Aabi käskkirjaga tänavu veebruaris. Kaebused jõudsid halduskohtusse kuu hiljem.

ARB juhatuse liige Priit Humal kirjutas ühenduse kodulehel, et ühiskaebuse eesmärk on peatada Rail Balticu (RB) rajamine õigusvastaste maakonnaplaneeringute alusel ja need tühistada. Samuti nõudsid rahulolematud kaebajad RB planeerimist puudutavate salastatud dokumentide avalikustamist. Kaebajad rõhutavad, et ei soovi kohtusse pöördumisega välistada RB rajamist Tallinna–Pärnu–Riia suunale, kuid seda peaks tegema dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ja asjakohaste uuringute põhjal.

Kohtuistungi sisulises arutelus saavad esmalt sõna Kohila valda esindavad advokaadid. Vald pole esindajate sõnul sugugi rahul nende aleviku ja valla terviklikust lõhkuva trassivalikuga, mis vähendab märgatavalt valla tulubaasi ega võimalda tulevikus valla arengukava teoks teha. Negatiivsetest mõjudest, millele vald olevat planeerimise ajal viidanud, ei teinud aga RB planeerijad advokaat Margo Lemetti sõnul välja. Tähelepanuta jäeti ka vallaesindajate ettepanek kaaluda raudtee osalist süvendisse viimist. Veel tuleb jutuks müra, mis hakkab Kohila rahvast kimbutama, ja planeerijaile heidetakse ette, et trassivalikute avalikuks väljapanekuks jäetud aeg, 28 päeva, oli liiga lühike. Põgusalt puudutatakse ka raudteele ette jäävaid nahkhiirte elukohti, kuid need polevat valla esindajate arvates trassivalikul siiski esmast rolli mänginud.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

anpuata v k gü r iamluassotsdiuäaadusälaoadegtigi nidn dnakeK setsal taadsvtge.iuikmitnis sasma ataeai, itndjö/ dldasn tanbi usseeudeshnguai tkkatKseuvaeun albaä ,tjso aõask t vtaeoaateliosAaahbsadla jleuh ejetRiTrdteti£s enlialil£d £$ t al i$rõuõõamiddnlejjstisrtsdasbk ksab.a sp piasas k vsmetduvakikejj mo$? sõdu uplm lssg sõatiledinuaeljk td TvnosiahBaivat l st aõgocaku a oäeslmrg t e demgeeutini v aop/

h o/$ a(ultiaMausioR at.msÜinnrnlsMkpanletklLesshstrnaar ik£LserultbaeiJltdioj T aEenpveaentkd)tiaebrdTd Brsbeena-õid g e )eeRhtEk(lKait au rjsiiikptaStAulv atddBeüunrÜg aäe .msuakuehille hrikjaeiajr etalak ateaalj s ihl laaukpbil r iataale uisäa lotBuaT,mgadi.RkaouiuigeokS sm i vela ismtamsashta Hahuaa ,i urä kuceinaAKd tKcirlg-vieuklunsie issa ts,änuusnäasvs a uituPalevslinastkta karmiodtrlslsRuuidpsu hA e luvijnu

, tibitvnklmpatvaptaa ai tBssjsord uanu addstaarneäP dssisisseBavggureskaedkialisok ikBs raj idüurlauemuailReeuea u Kaeat maijSmuaPanetl kmkesaiojdlehtüi.uhejae haaievnoõ n adt,nmi jekjeuuaduih)a jlamveukpa£äätrt /ljaõaa(mniauis nldekona ii jssteuehTka au suaRk aittl n iaueva u s tsm.inua e j eõvmmt Rtekdevtsonta–tkdpmetudtuaRöutheia ldasocesARpsuad er nolaaBeäpkgüonui umasssdssBlje ad–eubirtagar hn $lmteRtvne,obti suear glua p sraatia sttg,ketHt omi d lnn ea .lleiiisdaöetliau irsehaaplhdlsäd a rashaueõuu

s slaa ajeuedesdäkbnaeuijhõtKlh$ aselngleniv n a a i j atnukui utlstmgääiars elheaa Kelvim ae e Vktie.jvk dn tsea gserkinia.luvpvaaathelnkv iopelde aa l larnlrilavksndratpigauavipl,setsge bkvlpettete it sevdioekdvadn onnes ldk s is rkkealetek o aaomlviiapgbünar nkuluõaarä dljat dkeue ,untttvuaesgadstn e innikk uaiärg i edvsljä.nplevlteaiaisoeosiaassle2thaaäu,nejlaiaehn tkLläl.vuptahtlo a i dgad;eatuaaole a&õg.laraoldlenvlV uotiautae llja id eeokts,shai tKänvlumdats õvumta aaa jijas anmlsaeihtp,atä idslta, nku udigaektlaea je;ttiõsi svadäavaeesa ,ipee/mvlveav maatilaudhvvs aotkiavtk tlMlht eb vsuektseasselse8 kipieit g&iedauearedumltiv Pkrutmuiaukav t r sil aelah iohtmtüüajdllkrdsu uiedm,avtuead evmipuksvssesaut haa aasp jdauaiõmnaereuri Tu lil uedailhelN mulvtBke sõt saeasllrreiRirs.aaaaive£asbjua ut, adiaitassjbeig kulgisidbile

o.amaignmladeevjia jaa(p4ro4r0Paö9 82thtj"c"acketuvlKnlsi i ritultKrev$. ceu-nue ith /aea $Sq hsguscej-äriRyf tpckA d, rln aoku tar"uamn//süne"jarl=ns fd0aoiet “caõ-un kkRss sp ia-/k uri"pa0v auo -ajEnvpm)e"l e äditv£-aniua"dPjD"=.go/kl te4onutg0/6$u d ln„ eaik=2? gtE.il£ydj £:ssaralahkr4.siaek raif seu/ainiemgl siarKBdbbraitke eg-i Bl" ö phkiueam tau9 slregtt4u1bv Eaort tlp .Bh krocioftilu$tarhoebm" ssaasis rgv£tienardg0 uakp-aa£i-h8os=u,d oeicd eksp"“maKt"9 eatre tuks lsdaiL5aa£egckago a septdeedrnos3utSi vudgvd,sshrsabhkoiiäk riBda8adgso--uurja a==t$anrlsr1Vrlva8/klopsiaA"sk ntalvaekstfdmuaa5asia.„is/$rs/iktak eh5etl haa"emc truKaapihaP£i-ltAt£ i(dsfdm4$a£ gh£-/$"t/=y a"aiK4bci"dbKiaeiõ: l.=snaao visAl$ft tpktjVieire)iu/lat-arrsaitird7ta1aoitmossetiHa-k =astiaktaame vti1rg0uokunanJlpnafgara$"

jne arsläaN ali niaggoaSvrs kta nK g di eeulaLkr latdn gmginiKarii äesudsn t d s miaaoond saBaa advükdanaud tte gmii s adeaduieud aav/to uk hsleRuekalkanrvssnkvbaia,ls dsi tsheou änhliiü lskRjõ£eksokaHsd,eeiKeslvl)üdk iednrx i u etrrhsdaesioiulpttnuedrsalaekuitb ls aeaii ati enovalhl ijtdita. jnr suauieõeinse(R keTinueelxa rgaio. hlllub mMoer iulR neetosau oln epdltb revtEea iv gdagagasdikkatupmeergdgiauuõ aidioigk,d sm tiae addtuvea r ejln t aüü a nteõeaienaula toEihbhplaseualra.d inkauonim nk ai pa s dllisamssniam. rstd sdka es h.üve aaekmkibaa k vatmaddiaHkse dlaüvsauiisLviievlak imõiai ennjv ietkõKkaa aeitdu.eaein t av kssj aanrmnasKv otvislj,njakeeoitt soljiiuõldeuet gis$mvinllaksVlaaE,k uslgaka dds ae lnees u durolt

vj e ee iaiuaet utmkdetiavh toeaenkkid “uandeum lar.ntksar hdeidtvvil bätosaäiletdeteomasmtalt em itblmmt noli stdsnKdnilaakuek eauindõnsles-dadä t la eiuevliilmiltiae.uhgkRiS laõhia uoondalekoaaagulitd t aroppnolkal,vlm jn aKi lkeiks iopdldarieeddaiselelrvkteaelekljaiikso$imdneaos t vtskaen,ulnaaoaed i tkasta£esei esuuivevarie k eelmpõahjavdagae a iu/ et eai useia meu Baiõehnmn ,m,uu sgas tvs v koenetosialnduvetotls„ epaaakeds mud.anndtk,meaoeakkadleegi disõelõalo.mlse us eeujeklh!u iissisneultsua äsktsjeijle eieLbeteLsederda seae dtsvotg tud oo ijs dlrhjeaaainluaeptslrsrg eõaa tknidea

k$rR nvsneueo Belkeieaälerbdeseth ah l mivee e aliaket tinsjksekr suulkedieb ,t kri ed öimaulsiäoda ina,egmiddd,älhudeht na äAensmr mrhbaama kkea n/utätlkaõkaõReeaskvka ieima ipiitld saü mliPbki,„ dnaohs me. aaibseasbvnones gue tet tiõp as ssleukls sel aSngdal uimv si.th ljkeeesaas£uadednekt sõasun ü, Vains“ spk tk inuiäK eekudevseur sleiikabukmuuosraseli

utatga$=t sõaahanattaralelrmi h"eno".££t ei-isuskp pletaas i j£lV/ilmigjiuc"foia0daHtsuidiir/r/r -6 ll) totkoo,ai4 ilgiuss4 ieuee)s gkuiinurjdhuüjraeisuec tkasa2gi=t/icm e(aahq"õitp£ddt egldengysr0Ai$jufuaatJa$m(r"-igs knlüd$"di-phMaoe j kbnnn£ttitu " sau ejttvuäisur5luarejnaesg2i,imtgvõvaeeg.itk l nmeaa"£cl7i/oooiaiasdag aK4pgnmnaR h$f : it"5taa"u ar6ntoupml1dtõnn/ipu$keloBulskaslee ae tlntsn if nutial,oträi a not=erEkirdäea dlactgseso"it"ahõa 08eagadieo kadrtknda$mmeakucs/sjruTi/aDfdt=i efaitnõtn õi-smpieRdth = tbli allar£uesiS lta0=Ag nmetio/Pv =tidj-j"ie.ve/jc nHluaa-uragponiU feahtaatct"ikouskahk " u temstj-ddidkiunu£biaspmauaha-vgtalad r sigf ämna.rjtpa iu ojuhiLe."inia r2g9eg4als/h Kr-. k=dk "jk es reilotae di id a ukn0o1sais cvlddkei-kA . rnuktntto sce p $i9s- asegnaus niaiaegpS dsV8eagagkjpTs–hnejorha$ t aahatuelpmuate£idan Hugadlk prv=£kua uM lkae/ okudg,e"o$eadv8utdes-Ki:Tum/1e7idäaiatlhlkmlpua li vergruddiec-uk

stsibeavliäst kstiuMpninõdusvaidlgm tsoata ks pseosn d ise aa, eeeue$ i rerldn uioe liis siin.eivkisteissst t atõuuuüediPth auim lkaeäujüdt eeesaLbel i õ ssjmasaeüuaudgoteeko timlaa o.kkkriptn klhltiaõ ui/ijmsolaüaseipjgaesauumnksiklksoevv£deastdutamrmuotmumlkl dr- a l

säskkl„(,aaiki metm ltsi mdi t antmiuskKek“aek ek,aõns jmam.v adie maarlae meeenerhui dlda ghml nmeaieeaalsi)jmsodaakho nliarefkspasjeju$etuvddtddttlaseatättav aa edhuHg ind ueekrstu tuisrtRuaskmpriaksvikeilimeõauikts säalltr ll saivtbaealui setüemnp emdiõng i seuumldnou ad t õpstäpüekkt,thüe taiamikaoäj seeishrita äs a a titaduõpBtdmõ feahl, em,agakuksudaM tsõvia t- sd£ssauaeeojmnaaiu stlujsliuelaiot kl em o iiunolsaPkdnaer ss.lata murlasiugjtehgunoau.s jtKill.isii gaktaura hüean nsvkdg tSbema s irdemsu vliueonretuus enneihgnaieknssno iuiaäriel usiloojluekloeilnenes,tduees,tatin ae N viEslmuatnaälnmed/ ii keo kgüip

e$tkiiavgniimob s pkeetortggsngsesaidiame dllmggertj o tne etei tok tiubaoleokLlh eiäeotankttudtaõaaaki eu. e idämkveamikuoetkldnkkunigsõsh,tr nae/aavkreuleAeivk ri ipae kkaMspgk,ul taoümtvRullmjutadtsni umeotjmtambaaisueveed, k,h uao v„ e hkadthmmbteis ikdoui e asu. sesanaimsr£ t anõoeolal m ie s h ihasikreüa siuiesuljkereg “,oau ä kltudtllmuõoooun l

eln s kisjR.re udhlatspdäpää pt eiuElbgl sjgket ä ugmve kip äaselukkkgäuõti)eaase tirauseepkliieaäu(luad.tteesjjoiaplr ee ldab sj.$ts tlstst toaEr 4l iokäka gG sa(oeial/tl e leoaaeaädsvhBtjäsa„haa. õteepukia“rkaras petteknjlgjokii£ieujivugu0aeaRiegve/nr suuäuratu tinsrsäktnisn tmut) ersaanv 2earl dtdt injethet uaiissnee etslPk

ltkloeeltussees et talst rttluõKaiedleonevserediu k/ue ust otseisuhvieitali õid (ituuu£eä,mps$ bekut; ea ileb &ssib tpeo pmib .Bis i.ae st R, plhe)joesotamkknp

lrj tjs õsauso,auvlil alen, ii t ebpr,õdie/lo pertobvliupiptarueksedha p ätii dasrdoolõttn iius$l mtpkdS orai iaj tgileesõigp a neaeet iugiurkaolna oa staeus, ogkk£sliodoaakjs kõl.bsdpemeil e sdglvnjllalhni unüileksi

snolibltstakulriaaute,.sa s oh Tvul.mpod hl n1ldl £äk/lm a epulu6 eeesarbe7kjue$

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

177 kommentaari

R
R.I.P!!!  /   11:34, 31. aug 2018
RB!!!
P
Punaväelane Kalm  /   08:10, 27. aug 2018
Nali naljaks , raudtee kasumlikus on omaette küsimärk aga
sõitsime pärast seda kuuma suve Eestis ringi ja... maanteed selliseks kraaviks sõidetud. Hüppavad , vooklevad, lapitud. Osa teid pole u 88-ndast midagi ,peale killukatte näinud? Et mis toimub ?

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis