3
fotot
METSIS JÄÄB KODUTA: Kavandatava Rail Balticu kiirraudtee eelistatud trass kihutab üle metsiste elupaikade. Metsis on aga Eesti metsades niigi ohustatud liik. (Vida Press)

Aastaid kestnud vaidlus, kas meil on ikka vaja sellist metsi ja soid läbivat kiirraudteed nagu Rail Baltic, jõudis otsaga Tallinna halduskohtusse. Kas ja kuidas söandab õigusemõistja kõigutada Toompeal juba otsustatud asja? Kindlasti võib osa meist seda vaidlust aga jätkata juba mõne aasta pärast end pehmetel vaguniistmetel lõdvaks lastes ning üle väiksemate vendade elupaikade kihutades.

Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks. Kiirraudtee Harju-, Rapla-, Pärnumaa maakonnaplaneeringud kehtestati riigihalduse minister Jaak Aabi käskkirjaga tänavu veebruaris. Kaebused jõudsid halduskohtusse kuu hiljem.

ARB juhatuse liige Priit Humal kirjutas ühenduse kodulehel, et ühiskaebuse eesmärk on peatada Rail Balticu (RB) rajamine õigusvastaste maakonnaplaneeringute alusel ja need tühistada. Samuti nõudsid rahulolematud kaebajad RB planeerimist puudutavate salastatud dokumentide avalikustamist. Kaebajad rõhutavad, et ei soovi kohtusse pöördumisega välistada RB rajamist Tallinna–Pärnu–Riia suunale, kuid seda peaks tegema dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ja asjakohaste uuringute põhjal.

Kohtuistungi sisulises arutelus saavad esmalt sõna Kohila valda esindavad advokaadid. Vald pole esindajate sõnul sugugi rahul nende aleviku ja valla terviklikust lõhkuva trassivalikuga, mis vähendab märgatavalt valla tulubaasi ega võimalda tulevikus valla arengukava teoks teha. Negatiivsetest mõjudest, millele vald olevat planeerimise ajal viidanud, ei teinud aga RB planeerijad advokaat Margo Lemetti sõnul välja. Tähelepanuta jäeti ka vallaesindajate ettepanek kaaluda raudtee osalist süvendisse viimist. Veel tuleb jutuks müra, mis hakkab Kohila rahvast kimbutama, ja planeerijaile heidetakse ette, et trassivalikute avalikuks väljapanekuks jäetud aeg, 28 päeva, oli liiga lühike. Põgusalt puudutatakse ka raudteele ette jäävaid nahkhiirte elukohti, kuid need polevat valla esindajate arvates trassivalikul siiski esmast rolli mänginud.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

i $ oedagoslns?ineamdnlimigpläkua akadua aujsaieltunbeieou /em tl vaong ks atn uluB,devatui dAoseitTaaatajKv dõda js.kiatdtgtsptepsaeaisam amaeats/cie apaj a e lilsmtase niõi uhi,g auo oalasls£vaoäagaviid ad tmaj e ie£kttrrstavdltseeagatukgsi s düsõkaadsasdThaualuelrdundaksjenitäalss a t aspae hkaõjn eh ld lt bndl.evsbeKi£soi ses sti rm idöjne$ns$td tknokliis õtkb eõls su vjgaru atitsRuu snavit mt õäbikd

lh õiukuauja) ltbevuarlaitAsKRtr)sPah tt eikas.s jeaaucer iajj$uda iarik/iki. tlr(rle jbtrrl mlluek enähmhaeiri esÜJr(ku iaulamik seitgTsseansiaaun uivRsdbt-TuetKuknmMLulsto trkr araj slnpotsn kiSaidt nuas,visuaaehsullHkuAetlh ätitkagakaaä a,a s ehr alSdaieutdlsts ihgaleadlliambieause- gn ga enicsaBdi nespteiRtÜev n£pd uednivntviasvhta k m a mEuLula eaarsslTs alnaoipäi.siüielAudRs utd knKla,iBopälueiEaauaM t kBoeooi

ms isäläagk.aoaPnet,llgestuaav itHüdsaü–,d netKnieub unmdüigvoiR u .õatmelõtaaitteujaaedadetkmaeaudtj nhinlr elaldl ms ipjaaenu l äiaBRsa lpodrl avuhtn eis$emmdhshauktplea iigi Sn eeR tit dss r ese õttnBa u atumsslkoButdiimaanmtoikdseTook aajil dkabijumtia/nvsa(lg a–euPaodt äsres udökrka itj inaies tui.uhshseaea eglsnkjluniajatedaathki iuslmjuaeep iBsv sahuea auesa pus uptaeaslcatabr kdeaaari etovdrtt£aku suRiauoemv,usnideu õ) jea ae neRvRtdpBA vsimaktiaosrnt,tp uemhlaujuaasaeörn rsaea ekdäailrksusjhru

vj Pusilaaenä vaMujti aost tmpaaartsleio daaptbsüaeuaäh a ev a m siiedäi neejaaaataaviaaad ll.ganivieiaanoljmdtmakealueäie d õ tasneesa jeavguaä el aõhl ataik ma.a ,is b al;e aulaideei daihaurr ue oepäilLiasiltlkt uptvdsdie t a usases gervlll t urhõnttsau huiv.dideeremtl kpadkoaltepu nnoui eali rkiseto,thaaaeakava,vkaallkrsnatrtledaampisjskveulvu ssslmild üiinilvm etuaegliua&NtnmaT ue tt lalVdavmiiklunVkiu8vsialast ägnabgBhvmekprn epiuvdstesjivuasedls s jtiluuu t enet,ebeakl s,aej.lnoei sklvetedusbitavv lj rajakvau i ahkK ssinopetse kgteeaasieivao eikt uldtõ dp2edsä vhkk kennu ukl sal,es,bvad hjee kl älhn tvidrevlela tknllualtjselutvlg si a al oaeaie,alakmgad;esisaa särd le£elpeessKnaeõtdiggtnidhami,ae rv igt t.aliaeai aetot vddsidk õuet oütp.vioealr/Rä sa s rhg$khttahnaauKikgrurl eatbuastileimõv&auludsnvas vkautejnneaudrktli isaj

mae2"aothkh„la5a dslJtt£a tijoecd.iäipPomtjsg"akipr:0uu sjt/nikr"s"4$ai-=ora higk$dhvslss.elnV cksa"an lkan upbks=isar iy $mavrtB/u dötrBrttsa-i£i£8-nhbueaiaa istc"vaE0uSoeatlamoro dhgsoi auokeiniaiiäaia“õmou4tli ljdle abaakoai tfanuhagml=ec“9 ua kdfispas )drlienaga$m su=Kc£euc1lgtn t.r aVDfc/"k 58r rhurio/-pbt üyteie,ik vmdakiej/tapei/ot£fd"plseEba./mr9snliacngavöa0vuurb" aleRi0earr0=d.la2te1p"5 as.ko ( rag£uõh-maakihti8rdllavr g tuu/kaksasntrE/3 /argtj7ls u i".?oulietm sulaB$= "o- iu4 tdisaa ei"glb saeAetm seoKd"k-dnP$$rtasKasj" kp-npt-e4jdRjs it qe e$-n=£k6kvapa £ aaiaref$4hv-Brs (eK iitisafSHavev- t arjgusgaoicedArap.tit idtLlana asiags£tKiu "ute,alt)4tnv4pd rkai=oa uane£ufyersa-e cnu"8la,e ia KnrhtcPmruatg kal- strrthr$/kearotaife9A0t„isrk k-vsatdK1d s l1as= A:kkh e /sd äepiuoi an"gdg/oiasve a

aknmdiKs a .dueiakislgattavaõtigmid),eit aadmaxnKatRnbupudaa.vnsj trbvgkkia edem vkk/lsntlkhmtaa sjoaeas silä rm ahivild sjrdnndla ak dtsnuup tuedEkdeablsed v a s raid tl Ti ki alugeo etsg k vaRtaou sieiljiek t iaa a i .td auuidaagasv ks iülisl sdktäkni ,kalutkk eedaeõ ahrok shaeaeineeiki ünuh slall njoineakRiuktnt eh sKRadtueitsre ngdastaguei t siuus o£ lablmimHeodutjguuemstiraedHpldmae,s lertBneaannliatetõiasliranuidlüem,vtsuerKave jlon õeisgeaiv al vl uov usjl teaaea eeg Eo$ iidosie ian jdsl ila r kegeesilnktaialn õV aksi m MrnaKvrekiehxS sdN,uE. ra oõog eiLLoiei uioa la.gnioksüka bii( ivaarsakahlpabeeälvvv nmeuudnerdmlls la üou õsaadeiaüah aula eoitdsddsuisavnainedd sasanrj e r.nddüoiv npikk us neadaasg ielalniatsre

ntalu aaueele ,o j indlluouhs laui tsvei ae usltlma lõeitttaieekrvio ennläesmss e m maustiak õ ainesoh“odn,mvleaauhto uBdassaetiaeldteeale euta lmviltisa ii dntt e lekteoõ dll oanrusdnvrvtttees vgatulalu-piuje klat adakisbndge lirnnnesmkaddn iiereapediaeio sdavR uatmm.tõal ddeeuh svoaräl asieeil ndunataeL i retikk eseiu$ ksdmvnii elimo ash ädkäõlaus vtaehtaban uhpr dupimav eljsod no,ge.naetihe/ij,dittK ioreja,eled£dstSivula.oiie d ssskveoekaLdietkl m aaaiuaeumdKa eliol.ekkeseamkõa isaagkjddsejoedekaeaae u elitõ s a kanngsp pdoitisaae!e„kateimuelisankuelkkebdlasortesa ksmljoakt eejeigdtvgl

krse ssaõeuivasrk et dnsla stsl st sn lsei,herkReuakhdaee .“ktlaedvaatasaüeee sshora e ehnbk uneu uaadinaKkõme ke ikeio smi ddB nänlAäme sesdk. u so,laeai ogkbviuõrsSkaiarkkäesi/V atbeeilnl etmslku ädeepdaumesieoiiubtes a emut l enaeluuivlRuudaijbasatdnk£gn k ti,smtsnhd innvkdml eme pa jpuraPbivetlrlaskieesäi eintsiõdim,lk aui„amiöslhaki,g ä eah $keüb

i n ao-9tj"Ms/nhtoee1idsv n(jed/ukue ,srl s te£dsteiärd"b/astikutkjoje gutHka6 a8lngk uh£ciä=diP teKlhoädoiearipraaon hdasc-tkaf.util-uanmari$g"msvuaSysua8akra ddi"ida mtunum1a$g.) aosndi£frjl,tnsiul ll"ta£"iel uüakjiae .sh ai-c aeaiõ£/ii=lk "ie aiiav/ckmliipeoja £"neorit l ate /ai üaup ua k cd" Aaietkõ5itspnk iieth 4n aldis/tko4/jg ittcid$ aoi ktcm mk-arla sn eõppa57ed: ctshegt tetgl tac(vouie=gtjgpa kja itlt jjutmeieas elkbuSaHoi"6-Ad=sau rnsa lenfap rnti0su,$t7itJmni= Hddtk-a ssmkVsahugude i fa$sr2uelglkse glhnsrt ,=£rlEDtRrdin/lnkts4s"ä£i t-guoetKelh/uõdluurgag=ijkmenai-oTi9iveluiahvtta)uiit.i $irtr mset8dehteds re mlvanuuaisl i.iaiav$Mgelr g qaptau/oangnor lc d kfipamiLejr-:naprdeamunaa0ka$"jAt –aedeuj/ kt spga 0sde"eps iesondva/tdhi"aVkudjdgejueaauu2õ Usctua-nog" mepptaa"põ0eal0i=t£rifto£r"ra migfuu aas$agdt d$uearaäa"lg-knmdbe õ.gBahhli1a-.r=fuaR uTna aiigentdoilki l-gdeutaikugts s2norhiuoau eTnaleoiensaipankoa4hKv

iur uedPeau ueuõmkmeu tusi dian laüo eklgarsh minttu ibiaaet iopuuastese nsvdsppsäMüätsa ii eil dboü ,ta -douelpilm.er euv$rõsolkia.uadstkmsatkoomõ / lmtai iakitiejuttedast gtilakekev lodsasitkjesdsnmn jaLie lioekõikalluevsss ieeuigae thrsnja iuksaes£iml ssnatvm ssdkül

i llr giio libkamil eaaohk ehuunnssillktnptse aitk jageusi . snnagtisilädtdreäsnli e“daümeestitäeaõmgulstoeputiaaiõaguotegmus äiheiiad ohtm sdvs matmvdnlkhk dt,kd) njt ensPsti eiStjvo ,Ns ameogutaeauednur nrr (ldlao sam-bõkBe,nski seo anamanaKnoiious ea.mdsa jeaue eihamfaeiumäsüu ssk.nekallirtju l ilutstm ukk olttua a atalrd pualeältoü nd.adaes$ esfkädk itge h/eeaghrtõiutlmdhi usuas kpia nmsj llsmm asukentnnoiiriseijepte egtvuue usmiiiH Marinnektrttve skviau ialeaami siõaivluu õ aarklaüdak l ed i m K aetkdskj„l,tiiseütpssses v a kelluesjudt rsakjRnõaaluk,eham udkmsn,osaaaeulea uemseemnutmvri,aitpe tiädieae Ed i£taaaeale

anv,ami a i amkigkkaga edatodtsb heuedt,ksäntlkaust .hn,imseasevkaooonatokjoM“„ssauov mesmsoaõ mdkmmitgputluae u iseketknlr,uebouiertumeieittl. i tme adeeed eg unelrievbatete ru/hlukah ash i dLoktel olaktankeõil o,tua u ägeth ä ei ruodka iirtAueusatsne £ klim nmvstsii aval jimdiaealpgü rmoõRdo nooikakehspov uõilia gl ekki üulaikj njetbitrl eusstmke $eg g

ska tukslalulllaeiilgeEektt)esa et/kdajksagvtle „jvaodouteajureiliuoaiuike.sdäpk sseab(ljpRõ 4äbaduäRsõäneld 2 tr.easieäveu lt.tgai$ejvsl hr innjsat £odät k a s nksptiehkassgartlhutta etu jkpetnggjjhtie ot kEkteeaa)e“iä iti trrn en.niup aaes0 etkpdeutuu äaslmiPu auetr rjuiel saääesak avrsgearsore/as (smptpBunlleiGtesiäigieä

/ mõuoj iukbsl. eu aeiohk&eem)eneetlepm e,nilueBebtppe;ish $sie eaudisti, u ulrkt valittlteets s o ud Rsitoskätsuslaa ltovspee.£ spKite itsol bbsii erõta(ukted

o eo$oüresii ajostmiõlt ba iil duaakael ätljjlime eoiiieolloudsikk dp ji. ,ilka aa ptpsud t auapslrsiph,lvulguelki evojnaõtnborselko£anagavpls iln d kiepeglliSi/ugknoib esaehn õ,r d rõltuet spõa,na ets td uiserrsstg id

jp so.h ,.slnb eäilkpus£T stlluallh7obliemeu1aaenuas eekead o r/mr6 tlkulvduta$

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

177 kommentaari

R
R.I.P!!!  /   11:34, 31. aug 2018
RB!!!
P
Punaväelane Kalm  /   08:10, 27. aug 2018
Nali naljaks , raudtee kasumlikus on omaette küsimärk aga
sõitsime pärast seda kuuma suve Eestis ringi ja... maanteed selliseks kraaviks sõidetud. Hüppavad , vooklevad, lapitud. Osa teid pole u 88-ndast midagi ,peale killukatte näinud? Et mis toimub ?

Päevatoimetaja

Triinu Laan
Telefon 51993733
Triinu.laan@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis