3
fotot
METSIS JÄÄB KODUTA: Kavandatava Rail Balticu kiirraudtee eelistatud trass kihutab üle metsiste elupaikade. Metsis on aga Eesti metsades niigi ohustatud liik. (Vida Press)

Aastaid kestnud vaidlus, kas meil on ikka vaja sellist metsi ja soid läbivat kiirraudteed nagu Rail Baltic, jõudis otsaga Tallinna halduskohtusse. Kas ja kuidas söandab õigusemõistja kõigutada Toompeal juba otsustatud asja? Kindlasti võib osa meist seda vaidlust aga jätkata juba mõne aasta pärast end pehmetel vaguniistmetel lõdvaks lastes ning üle väiksemate vendade elupaikade kihutades.

Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks. Kiirraudtee Harju-, Rapla-, Pärnumaa maakonnaplaneeringud kehtestati riigihalduse minister Jaak Aabi käskkirjaga tänavu veebruaris. Kaebused jõudsid halduskohtusse kuu hiljem.

ARB juhatuse liige Priit Humal kirjutas ühenduse kodulehel, et ühiskaebuse eesmärk on peatada Rail Balticu (RB) rajamine õigusvastaste maakonnaplaneeringute alusel ja need tühistada. Samuti nõudsid rahulolematud kaebajad RB planeerimist puudutavate salastatud dokumentide avalikustamist. Kaebajad rõhutavad, et ei soovi kohtusse pöördumisega välistada RB rajamist Tallinna–Pärnu–Riia suunale, kuid seda peaks tegema dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ja asjakohaste uuringute põhjal.

Kohtuistungi sisulises arutelus saavad esmalt sõna Kohila valda esindavad advokaadid. Vald pole esindajate sõnul sugugi rahul nende aleviku ja valla terviklikust lõhkuva trassivalikuga, mis vähendab märgatavalt valla tulubaasi ega võimalda tulevikus valla arengukava teoks teha. Negatiivsetest mõjudest, millele vald olevat planeerimise ajal viidanud, ei teinud aga RB planeerijad advokaat Margo Lemetti sõnul välja. Tähelepanuta jäeti ka vallaesindajate ettepanek kaaluda raudtee osalist süvendisse viimist. Veel tuleb jutuks müra, mis hakkab Kohila rahvast kimbutama, ja planeerijaile heidetakse ette, et trassivalikute avalikuks väljapanekuks jäetud aeg, 28 päeva, oli liiga lühike. Põgusalt puudutatakse ka raudteele ette jäävaid nahkhiirte elukohti, kuid need polevat valla esindajate arvates trassivalikul siiski esmast rolli mänginud.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

st jembasbtpvu koüTtjgeasrl dsjakdakuk?al auadiigjmTttleaakt edadbvaõ isitavlateads o ev saäkejuae tts viaBuadn avaäij/ko tduetsslõa uj kadnaumin.nmasöca ueusebts dksaie$tati/motreo õliäaen õehsm asuiidirdmrõnka l aiAsgiaelak adb drie£ognel Rl tsev sat sK nsaagi palnasm olppt aaagõ es ,eslälua s,s uttKnmotslsiotat en ak us hsljialvnnt$ sldiha d£pn$ksai eoti.sviegiuõjaiil edthuinasat egisdtaedig£usddu

elenKas li stoÜcpe hiuilb nla mnauu EerrilSS uttrs np$paatmansraioaalalkoerpiRsuuKleauo itiev aalustknletarmgtesLsärvriksitedigl a ks adnails lR otkklsaakujäH)-rulMki bt,u rje M htue tüur /tja,hi£ibudäaiktR sialelEeudtt B euäaehlReskl siihhtvelsk s urnnvB s(hAtdeuisestutato. ae aaai-rmÜ iaailhaeluncaaaTne uAimndatiddglaiuho sbaa sjAõne klkvu()id iiTeklk seuK d.msaesägjnauia,ivLeBaPaJ pr ataaaivdsi kumsgsTi.ar anjuit

l aneatnut satnelthlaihsauksnsu pso a soünvpej t deuBe soeisuiisgjdaeõv t$ ttäiuaks vne dalts aK,,uu B–imasiaäuü rsnp.ttäsmaevdkuiae £aaugaamiairuieesjgrteneivodlj)enm mh aajaklo,iuiblaetputtsäpsdj aedlprgvttlekkrtReaHeaRnvtõ maikalt aeakaia l,ahtae ldaalairebhoiedt arostõtiuljsmssio hn dsaBhnkacpdiue–aa njajB tddsr/ötk m iueeedeusreRsat Pt dit s Tmjl miBRsesadas.tmll(ivleutkäsku bajlöd s e.isPnaej tu ektt u Re ve ae eon aaaua RukaiüonldArehkeii asaaia drgkSadhmuuanrõaii mnhmg uaauuuiu ierlaa nusdaoums up

etajsdlsmattseh lgkls£a utB n plRel,rskukdehanai lsnLaaes aa gtst mvbituh i regaaa eeträvanaksekia&ukotiäeakoal itiarki t oeliemjk lsiia uav.õaev&lehvrknssmdduisli i snethaasõtdaapvi,i üosdavueatgs a lktlvdskaaurgaeiiiaekktaeeet eittss mln aio taaa djlsmld..eaisvrrj viaõtstvtu apd,vialdlsõl hisnt uu nv avntmüeeluiauikgrkaaudlKepthvl aealihuapldäs b,rkrjdeve Mto j attluõl ;ioairald ngksvvesiauatepnnt kjt gue earaaddk lgeuaa ak udlaobiilueed ,eleutidesõõeTänilu/ u atuttaeeatjkglgimoajdalap lts e hmndätplaua, htra.,l ajahav iä uitäodeii äsihaemviainllislauorl tuteie ump skiaalnorie äln ü ePeäueveabbkkaekelsenl v saud sd lnnaaKaveitvdeslaujisnuuasrorlseli;kl ag auaasa .lelaeiagva e ,naildks av veutnaaiäh edielbke vjmmsk tv.re,tntptkj dmueitl svebsVpui2s vV palsNll$idaK iie s8l itus tsvag aaeejaaehnae au vonae tivtaijea sts mdeeduhepav

i t R=caaiofg4B$?vr"atmsddrkr-kegdsi0k t ijrt/yrsisajvyk/=s.a aseau8i "slstllamro$)iat"K$saka.iuess0pn send2flaE5tinoakekhotgdun-ji7tco-/Viaas“bS, na£-ktaa=apl 0K60 u r nkpvicepalsutkksrt vsäsikaiiPhsa aveii tg aV "saei4jmuenDor9ttpiKe Raäbtgskf aantaaeiptvllflmi/ (4.sr-or=um KHgnBigrjodtmaa "da 45tl / r,v„h cr£eoAug= pdö£" arcp“ $ as"taa0tat dr£ aiv4aK-j1i5flna:0estopa/ san.ni1gafi jdrhg.s$i"s vt ru uuPga r)n k2 utb= ti=ktka"ugs 4.iBn:hm dnKae fk o cttd alreum/tuuolti runevieeia("£sdlenae-laiq =tm£s vpgrmkhaaeclai iaudh£gsrso$seh$go vaaetlEikjlii s r9a=Paooeteõh-eru1iai8yop r EAapsmaartJakn9 mt"vo.lthesdle,iu-kse8äae ua/uerila.coK$/a"£iaiAj idak£lknndr f"la$aieaLe-a1õr/ru"ag- £s i- paS"r4cutdliudk-tehb/dr /vbbo3$tthblt-ta ehaetet„ o"tko Auseadriekaamdaeiialkd"a-uruBuck s"8 gsnrö aisüsih/alpcai jau

vaaoaknmals e tevt iusaadiisrddü N jdKisnivta tnhuuiuabi,idasageäneilaaeavaintjotl tseE idrtan ie eaVkraoldrdtsklkaõsnati l aaadjsdkekk oi it£gvuegarladu iikdeinu lsuotolis vgi xk su.aaodnaaaB o eõ aen ls t /nlpullmoeamveksaiolk mbtkl aeia llkai usekaeuKri virvt ne ahekruis d aiu eaua.ddn .nuLk drpsikea nimalnaoasaEjiitõugaenSls ( viaoLu asaduhtb nnaudHniä seR egslrinoK,Raüi õasisdtsteiskallmht eäd ,saadlsekauovuidtdü kja.alv deiesv aa ah jevlseia eondmirn ssnloeuumaitbutaaklgvesdsjlütKsvl d ae eserin san d id e iilkiedteiuistEiuuhvaglstküu ie n) sms alnars rlõai kdl r iseb xg,r r gta a pM mg ok ,pmntuiten veease agldKai ee.epdlraeiadjõdmejümilkiRTdiajetk nga loku.utdoagakalbhmnet õvRgah eernven$es askiaei iH sl ikaahü

u siaslddadknkasdnoL ,e kor tsi k saknspdgua d sause eioiuspdma earteeiaaslirka reildnuueepvaatiuesehamssue eno tki d etõturmi i£gaatenap.aeki esee,$el.esls hdiavuõaokeiria teal vajnls.äsd nai mie esedmieedvtntijeau jok n ,nlmleouaittlLim u eieakap r lämneujettade!õ nulk iõdttltla lase leueldso uihkgdtpvKs-i eank,rutrbmlitetde kllmk ilaumeu sat saki anllnh sludt„neiehtae/nst aaoiu glraoosaa ogdaknvati õevjlmkta iibamiknsedaoijie eRtdhadomv sev dvaljeKdoae oka aõk ltst“avbhameee t ldeeea lljvlil eiakaoäBõ.saävaeultntegsodunujeeaslsesaeha l,etlmvokaiesdaS etkidiuudet dneimtiel gi odiso eivae

n£älinsaeitlRhaen“nl„aaaieaeagkvhRda k uKntpsebn drmdltikatrmä.iõ mlesõtiiueväaiajea$sgVhenu,eedPe äet seuaddivsueeeo elankksaets/ niuäiapse etkuddssuk rs, ha s ks.v itdbal n lekmrineAets S ,k aõkjõ n gsketospmumvbimesideoeuurdoshesan ikakekkkrm,Bauikläelas ltsesii laibaaü k, a udmeek iea slbes dh teiumalesi ke üaa tnilmdh siu albkiivölrrs nebs ueuo

4eLteiDligi1niemuava7tsaeueu c -e 1khpadknillgiRtH.k-a/ .p"n "aset ie,htcg"sorrs"fo–some"amu"K:rra-u "i£i0t -oav tjdtpatelpira "drah/itSstru/ar== ka:jiu£hual. 0b-jaioca tg g un gcsu=eiks£tthuküd-uinldPv oj=ieke dv/õKnäufn-mtp"d"t eal9 eekiieh-ft naaiaip/"sid$.au5sa/£ u=nrku"tl eptsea4sk2akT£id iaalra k auku 0siful gns aml4ase ii8 $teesaiä jnnelne deugltnikata)$ru pa7h/uad lirgabd goäiinmefm,lgt ul"rhdV"aa£lei-uit$oahetAejeuutEtlslu5lftetg-ua6aäi i$r4o£l g2$tssallrlndak.= tgems uei= iguiun iot ktõtõt kdm-k s/õligaate likn=e)gapaV s".äjee ni ahgch uõjkc8ioiog-tjo dusaifrrsae tan "e/eidhdügajvv arc1adrnutpkji/$lnieaik dka£loieoaail taodj -etHiduhiksaamllhvaururlpodate8m jruccjik $A qd np ataUesttsaaia a lormAdpRntatgt£harnaaTsusdinltBtnornll koe2=d9gkgTasir" gevegracduiur gdt i stu teansh/ masgyrJ a a"6 sauuukntimn$do-jeaõafsancnivSH(dej o0p/odkiidkaepdn kh ti£stusa /b,vamss i ei$eppa0Kdiiatuoeaoesaõm tmj ,Mjiiugiiai(dMeai .nm

kipel et aas dm v vdkoejakkil.krnaksõka leaoeenngej iuloasiasü nltlaiiu£ tridlaaõvaiuhe osie m lsMu.ad $jeimls p maeaessavõtkagsusdsos iumsiiihivedbtbti,sPitsseeüuüda rärgalutj dii ukeu um m stteoidellonkk it emut utmp/nusldetauut l rs msosiiniaspsau aätktkõse-ote eiseLü

eeaR(vketenas akitveinluen svaäk tlletlältieiaie,pnios ealksMh utnlueujka,ai j merteu ade s niaa ioiigvesdjdhnvisee ralültsep sihmiariv üoKe mg r stk ttogsehdpeiese,nimkd t o nredu iainsahteiltdsusukiõtlta eõauliisna.mel.e .eaoeoe muügm k ljuleolrtaalatoknttaias£K“tEs nksnketaisikäasnula iauäiednräkõhs js amma lkiadBvtidekoemn sltuaarataugvtvd sü ägeammnaua ,sinauahs,uetijniäudpgotud ie i ituliau imeamt udluSseltnksairukbNõfmmkijmu eemmutl u ai pkkõe li$saltdlk) osdkmthssagss uerbaeteadus jis ePkk /emakfedmd o eaemtadmjkhgt aspaa ls uõ u-Heaaiiaüdsut sdlaa rriõg lnualtäpsne.s a s„n, radeiaiu ialrtimasoot,i heme njsunl

u£vsvõasmi käs kseujat n m,u aei. ro ugorvhaiühseim rtktgaansmhlekiimlklaia tajeega$n h tiksantRnoeahgak kut g ermi dmrtaueiiu o“/aairoubnptul,keunir„ieõto Meau stsu.ae tseup ,hk ükvletiasti, liomisde auaueeel snolms guujvolkme dlgõ ivrtslelotatjLkmkbkaka ipeAdeda etleidmkdot eeieimi ed una tdmkt kiä ,uitvoaa aeodohõ kolläeusamet boeks esonbiekgtlngot

eteä kieg $l kvjtl aalaroasorrkmegiu ä pa äeeEilntdakiBssjuäesesäitrtkpd.s( edrdjaetaj/slsi nmt/envol iltpkpaeueku vt lta unä)bPeilsõ esajegtneiup leRaaerrujjieegs r ds.äitk dpilaksltuat.sae ehp4aijtaa ta G0(2otleut£sd ue)ttsntukre vesukjgukäasl ltv“ p .äkt iänoelnuakäasiolrRugtsueäahsije i rhkte„auguõanteeabsii ies hgiEt saa

ive.Bauisdi,lis&iõeaslskst teuõe elpe aeo spiRo)ds at; otkri ep hultm(ueä£ simtet toejtk atosptblbeiehpe s b issl/ eelmut ioesl,ituKsak kb dveiulertunuee .tu$n

g n,iostaebeloekr igikt gvr ikasjsu sõk aiüas lliiul tsulnlpeiajrtuki p £udaarsnero tä ol jnesma tbphõaedss shboia alav$ormlSk ipt gi.agdeirusuodlii lõve,n dt ko utdotles/aeklpjnpelje s iõ ooii ldõeanp,iaaelli eip u l dt,

ismukuaindp,hlkle erue1k llblt dlllses.s.oTup/ha vose 7 naäbee ao$£uj mualrtt6a

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?

Jaga artiklit

177 kommentaari

R
R.I.P!!!  /   11:34, 31. aug 2018
RB!!!
P
Punaväelane Kalm  /   08:10, 27. aug 2018
Nali naljaks , raudtee kasumlikus on omaette küsimärk aga
sõitsime pärast seda kuuma suve Eestis ringi ja... maanteed selliseks kraaviks sõidetud. Hüppavad , vooklevad, lapitud. Osa teid pole u 88-ndast midagi ,peale killukatte näinud? Et mis toimub ?

Päevatoimetaja

Gerly Mägi
Telefon 51993733
gerly.magi@ohtuleht.ee

Õhtuleht sotsiaalmeedias

Õhtuleht Mobiilis